Vattenrenare som kan förbättra jordbruket i östra Afrika

Projektet genomförde en förstudie för att kunna lansera Solvattens vattenrenare på jordbruksmarknaden i östra Afrika.

Organisation: Solvatten AB 
KontaktpersonPetra Wadström 
Deltagande land: Sverige 
Område inom Horisont 2020Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror och SME-Instrumentet 
Horisont 2020 Grant agreement No: 673583

Projektets sida på EU-kommissionens webbplats

Last updated 18 September 2018   |   Page manager: Ida Hallengren   |   Page statistics