BioArctic behandlar ryggmärgsskada

Regenerativ behandling av fullständig ryggmärgsskada - Spinal Cord Injury (SCI).

Svensk organisation: BioArctic AB 
Kontaktperson
Mats Holmquist 
Deltagande länder: Danmark och Finland
Område i Horisont 2020:Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 
Horizon 2020 Grant agreement No: 643853

Projektets sida på EU-kommissionens webbplats

Last updated 18 September 2018   |   Page manager: Ida Hallengren   |   Page statistics