Bättre infrastruktur för kriser och katastrofer

Projektet ska utveckla och förbättra den europeiska infrastrukturen för kriser och katastrofer genom att implementera verkliga exempel av pan-europeisk betydelse.

Organisation i Sverige: RISE Research Institutes of Sweden
KontaktpersonDavid Lange 
Deltagande länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Norge, Portugal och Storbritannien 
Område i Horisont 2020Säkra samhällen 
Horisont 2020 Grant agreement No: 653390

Läs mer om projektet på IMPROVERs webbplats (på engelska)

Last updated 18 September 2019   |   Page manager: Ida Hallengren   |   Page statistics