Adaptiv interaktion ger säkrare vägar

Projektet har tagit fram system för adaptiv interaktion mellan förare och fordon. Det gör väganvändningen säkrare och effektivare.

Organisation i Sverige: Statens väg- och transportforskningsinstitut 
KontaktpersonAnna Anund 
Deltagande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Schweiz och Tyskland. 
Område i Horisont 2020Smarta, gröna och integrerade transporter 
Horisont 2020 Grant agreement No: 688900

Läs mer om projektet på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Last updated 18 September 2019   |   Page manager: Ida Hallengren   |   Page statistics