Från linjär till cirkulär :

Fashiontech och foodtech

Closed 11 September 2018

Med det här erbjudandet riktar vi oss till er som vill förverkliga ett innovationsprojekt med fokus på textilt mode eller mat/livsmedel - fashiontech och foodtech. Projekten ska ha som mål att bidra till omställningen i riktning mot en cirkulär och biobaserad ekonomi.

The offer in brief

What can you apply for?

Innovationsprojekt som utvecklar digitalt/tekniskt möjliggjorda prototyper för nya lösningar som kan demonstreras i sina naturliga sammanhang. Projektet ska ha som ambition att bidra till omställningen av utpekade värdekedjor.

Who can apply?

Aktörer i samverkan, minst två projektparter, med ambition att med konkreta innovationsprojekt bidra till transformationen av utpekade värdekedjor.

How much can you apply for?

Max 2 MSEK per projekt. Stödnivån är max 60% per projektpart. En större egen finansiering stärker ansökan. Budgeten för insatsen är 31 MSEK över två år.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  TrusTrace Swin Technologies AB SEK 2 000 000 Ongoing 2018-03563
  HUGO - Autonomous delivery robot for supporting peer to peer sharing of fashion and apparel products Högskolan i Borås SEK 2 000 000 Ongoing 2018-03854
  Connect Me Svenska Moderådet AB SEK 1 875 600 Ongoing 2018-03817
  Development of robust information carrier based on RFID adapted for textile integration RISE IVF AB SEK 1 282 800 Ongoing 2018-03573
  Akvaponics in a digital world Johannas Stadsodlingar AB SEK 1 995 000 Ongoing 2018-03565
  CarbonBase - to produce and consume more climate friendly CarbonCLoud SEK 1 000 000 Ongoing 2018-03564
  GrowOff 2.0 - the future of farming Grönska Stadsodling 365 AB SEK 1 978 076 Ongoing 2018-03575
  Page statistics Reference number 2018-02539