The strategic innovation programme SIP LIGHTer:

LIGHTer - ny kunskap och kompetens i branschöverskridande samverkan

Closed 21 June 2018

Erbjudandet riktar sig till företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi. Detta uppnås genom att i branschöverskridande samverkan bygga ny kunskap och kompetens i form av lösningar, metoder, demonstratorer och utveckling av nya och befintliga leverantörskedjor.

The offer in brief

What can you apply for?

Bidrag ges för projekt där ni i samverkan vill utveckla nya lättviktslösningar. Dessa ska vara i form av metoder, demonstratorer och kompetens som kan föra ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar. Ni kan söka för två typer av projekt vilka ska utgå från konkreta industriella behov: genomförbarhetsstudier eller forsknings- och innovationsprojekt.

Who can apply?

Utlysningen riktar sig till företag, institut, universitet och högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige.

How much can you apply for?

Utlysningens budget är 50 miljoner kronor. Genomförbarhetsstudier kan söka 800 000 kronor med bidrag på högst 80 procent. Forsknings- och innovationsprojekt kan söka utan beloppsgräns med bidrag på högst 50 procent.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det Strategiska Innovationsprogrammet LIGHTer finansierar projekt som leder till att ny branschöverskridande kunskap genereras i form av lösningar, metoder, demonstratorer och kompetens. Målet är att snabbt få ut ny lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

  Finansiering kan sökas för två typer av projekt

  Genomförbarhetsstudier är förberedande projekt på högst nio månader där förutsättningarna för ett kommande forsknings och innovationsprojekt ska undersökas.

  Forsknings och Innovationsprojekt ska generera resultat som kan introduceras i kommersiellt drivna industriella projekt inom fem år efter avslutat projekt. Projektens längd är maxmalt tre år.

  Ett av programmets övergripande mål är att 75 procent av de lättviktslösningar som utvecklas i projekten ska implementeras. Då ska minst ett av följande kriterier uppnås vilket även ska motiveras i ansökan.

  • Minst 20 procent lägre kostnader samtidigt som vikten minskar minst 20 procent
  • Minst 20 procent kortare utvecklingstid samtidigt som vikten minskar minst 20 procent
  • Minst 20 procent viktminskning genom nya möjligheter att blanda material
  • Minst 20 procent viktminskning genom bättre produktegenskaper eller innovativa lösningar

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Claes de Serves

  Kontaktperson VINNOVA

  46 8 473 32 21

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Fund­ed pro­jects

  Reference number 2018-00728

  Page statistics