Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinter - en plattform för säker delning och användning av data om diabetes

I det här erbjudandet vill vi skapa förutsättningar för en digital plattform för innovationstävlingar som ska utveckla tjänster till nytta för personer med diabetes, deras anhöriga och vården. Syftet är att stimulera omställning inom ett integritetskänsligt område så att data om patienter kan vara del av innovativa lösningar.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Lösningar som möjliggör en digital plattform som uppfyller nödvändiga tekniska och juridiska krav för att hantera och återanvända data om diabetespatienter.

Vem kan söka?

En grupp av organisationer som genom samverkan sammanställer, utvecklar och driver en plattform för innovation med innehåll från olika datakällor som kan relateras till diabetes.

Hur mycket kan ni söka?

5 miljoner kronor är avsatta till denna initiala fas att skapa en första plattform. Senare omgångar är planerade med målet att utveckla och använda plattformen som infrastruktur för datadrivna innovationer över ett antal år.

Viktiga datum

Tidigaste datum för projektstart är 1 januari 2021. Beslut kommer att meddelas senast 15 januari. Dra i datumlistan för att se fler viktiga datum.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Denna utlysning ska skapa förutsättningar för att etablera en digital plattform som uppfyller nödvändiga tekniska och juridiska krav för att kunna hantera och återanvända data om patienter. Målet är att etablera en plattform som hanterar data inom området diabetes.

  Syftet med plattformen är att öka interoperabilitet hos data inom vård och hälsa, det vill säga öka förmågan att använda data från ett annat system eller en annan process med hjälp av standarder. Plattformen ska även möjliggöra att personliga och integritetskänsliga data är en aktiv del av områdets digitala transformation. Det handlar om att stimulera omställning inom ett integritetskänsligt område så att data om patienter kan vara del av innovativa lösningar.

  En grupp av organisationer kan söka

  Med den här utlysningen ger vi stöd till en grupp av organisationer som genom samverkan sammanställer, utvecklar och driver en plattform för innovation med innehåll från olika datakällor som kan relateras till diabetes. Sökande ska vara en grupp av organisationer som tillsammans har teknisk och juridisk kunskap samt erfarenhet av att hantera och lagra känsliga data, som kan testa sin lösning till plattform tillsammans med externa behovsägare, och med fördel redan har delar för en plattform redo för sammansättning.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Cassandra Marshall

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 60

  Erik Borälv

  Handläggare

  +46 8 473 32 22

  Sussi Trankell

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 58

  Emelie Falk

  Handläggare

  +46 8 473 31 77

  Richard Hellborg

  Handläggare

  +46 8 473 31 23

  Peder Blomqvist

  Frågor om tävlingsramverk samt tekniska frågor

  +46 8 473 32 05

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2020-04334

  Statistik för sidan