Vinnväxt:

Vinnväxt 2019 - fullständig ansökan

Stängde 3 juli 2018

Syftet med det här erbjudandet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. Utlysningen har ett starkt fokus på innovationsmiljöernas bidrag till omställning och förnyelse. För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och politiska aktörer.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Uppbyggnad av tillväxt- och förnyelseinriktade initiativ som ska utvecklas till starka och attraktiva innovationsmiljöer. Initiativen ska bidra till ökad tillväxt i regioner.

treklover2

Vem kan söka?

Klusterorganisationer, nätverk, forsknings- och innovationsmiljöer och andra typer av samarbetskoalitioner som har ambition och potential att bidra till omställning och förnyelse. 

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

2–8 miljoner kronor per år i upp till 10 år

Viktiga datum

  • 2 okt 2017
    Öppnar för ansökan
    2 okt 2017
  • 5 okt 2017
    5 okt 2017 kl 10:00
  • 6 dec 2017
    6 dec 2017
  • 3 jul 2018
    Ansök senast kl 14:00
    3 jul 2018 kl 14:00
  • 14 nov 2018
    Beslut meddelas
    14 nov 2018
  • 1 jan 2019
    Projekt får starta
    1 jan 2019
  • Se filmen om erbjudandet

    Vad handlar erbjudandet om?

    Med det här erbjudandet vill vi finansiera framväxten av internationellt attraktiva innovationsmiljöer i regioner. Innovationsmiljöerna ska ha förmågan att skapa tillväxt, lösa samhällsutmaningar och medverka till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. De ska vara föregångare när det gäller industriell omställning och konkurrenskraft. Ett starkt regionalt ledarskap är viktigt och styrkeområdet ni utgår från ska vara väl förankrat i regionala strategier. Ni måste arbeta genomgående med jämställdhetsintegrering i era satsningar och tänka till redan från början kring hur ni kan bli mer internationellt attraktiva.

    Ytterligare material

    Dokument om riktlinjer för strategiskt lärande i Vinnväxt

    Riktlinjer för strategiskt lärande i VINNVÄXT.pdf (pdf, 458 kB)

    Så här ansöker ni

    För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. I formuläret beskriver ni ert innovationsinitiativ och lämnar information om projektparter och budget.

    Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

    Så här går det till att ansöka och rapportera

    Börja ansökan i god tid

    Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

    Statistik för sidan Diarienummer 2016-05350