Vinnväxt:

Vinnväxt 2019 - fullständig ansökan

Stänger om 4 månader

Syftet med det här erbjudandet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. Utlysningen har ett starkt fokus på innovationsmiljöernas bidrag till omställning och förnyelse. För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och politiska aktörer.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Uppbyggnad av tillväxt- och förnyelseinriktade initiativ som ska utvecklas till starka och attraktiva innovationsmiljöer. Initiativen ska bidra till ökad tillväxt i regioner.

treklover2

Vem kan söka?

Klusterorganisationer, nätverk, forsknings- och innovationsmiljöer och andra typer av samarbetskoalitioner som har ambition och potential att bidra till omställning och förnyelse. 

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

2–8 miljoner kronor per år i upp till 10 år

Viktiga datum

 • 2 okt 2017
  Öppnar för ansökan
  2 okt 2017
 • 5 okt 2017
  5 okt 2017 kl 10:00
 • 6 dec 2017
  6 dec 2017
 • 12 apr 2018
  Temaseminarium: Internationalisering och samverkan
  12 apr 2018
 • 3 jul 2018
  Ansök senast kl 14:00
  3 jul 2018 kl 14:00
 • 14 nov 2018
  Beslut meddelas
  14 nov 2018
 • 1 jan 2019
  Projekt får starta
  1 jan 2019
 • Se filmen om erbjudandet

  Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi finansiera framväxten av internationellt attraktiva innovationsmiljöer i regioner. Innovationsmiljöerna ska ha förmågan att skapa tillväxt, lösa samhällsutmaningar och medverka till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. De ska vara föregångare när det gäller industriell omställning och konkurrenskraft. Ett starkt regionalt ledarskap är viktigt och styrkeområdet ni utgår från ska vara väl förankrat i regionala strategier. Ni måste arbeta genomgående med jämställdhetsintegrering i era satsningar och tänka till redan från början kring hur ni kan bli mer internationellt attraktiva.

  Så ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. I formuläret beskriver ni ert innovationsinitiativ och lämnar information om projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Andrea Råsberg

  Utlysningsansvarig

  08-473 31 59

  andrea.rasberg@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se