Vinnväxt:

Vinnväxt 2019 - fullständig ansökan

Stängde 3 juli 2018

Syftet med det här erbjudandet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. Utlysningen har ett starkt fokus på innovationsmiljöernas bidrag till omställning och förnyelse. För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och politiska aktörer.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Uppbyggnad av tillväxt- och förnyelseinriktade initiativ som ska utvecklas till starka och attraktiva innovationsmiljöer. Initiativen ska bidra till ökad tillväxt i regioner.

Vem kan söka?

Klusterorganisationer, nätverk, forsknings- och innovationsmiljöer och andra typer av samarbetskoalitioner som har ambition och potential att bidra till omställning och förnyelse. 

Hur mycket kan ni söka?

2–8 miljoner kronor per år i upp till 10 år

Viktiga datum

 • Se filmen om erbjudandet

  Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi finansiera framväxten av internationellt attraktiva innovationsmiljöer i regioner. Innovationsmiljöerna ska ha förmågan att skapa tillväxt, lösa samhällsutmaningar och medverka till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. De ska vara föregångare när det gäller industriell omställning och konkurrenskraft. Ett starkt regionalt ledarskap är viktigt och styrkeområdet ni utgår från ska vara väl förankrat i regionala strategier. Ni måste arbeta genomgående med jämställdhetsintegrering i era satsningar och tänka till redan från början kring hur ni kan bli mer internationellt attraktiva.

  Ytterligare material

  Dokument om riktlinjer för strategiskt lärande i Vinnväxt

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. I formuläret beskriver ni ert innovationsinitiativ och lämnar information om projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Klimatledande Processindustri JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB 15 600 000 kr Pågående 2018-03012
  DigitalWell Arena STIFTELSEN COMPARE KARLSTAD COMPETENCE AREA 18 000 000 kr Pågående 2018-03025
  Agtech 2030 Linköpings universitet 14 046 250 kr Pågående 2018-03019
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-05350