Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa lösningar för ökad beredskap inför nästa pandemi

Vi finansierar företagsdrivna projekt för att öka samhällsberedskapen inför framtida pandemier. Projekten ska drivas i samverkan med internationella projektparter. De ska resultera i lösningar som möter utmaningar inom hälsoområdet, eller bidrar till ökad uthållighet och självförsörjning i samhället och industrin.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Företagsdrivna samverkansprojekt med innovativa, kostnadseffektiva lösningar för hälsoområdet eller samhället i stort inför nästa pandemi. Vi finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter i Sverige som bedrivs i samverkan med internationella projektparter. Projekttid upp till 3 år. Projektresultat implementeras senast 2 år efter projektslut.

Vem kan söka?

Företag i Sverige som vill samverka med organisationer i övriga deltagande EUREKA-länder, i bilaterala eller multilaterala projektkonsortier. Vi uppmuntrar även deltagande från andra aktörer i Sverige som universitet, universitetssjukhus, forskningsinstitut eller andra relevanta aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

Ni kan söka upp till 3,75 miljoner kronor. Företag som söker finansiering förväntas medfinansiera sina stödberättigande kostnader med minst 50 procent. Maximal stödnivå är beroende av vilken typ av aktivitet som genomförs i projektet.

Viktiga datum

 • Ett samarbete mellan elva länder

  EUREKA covid-19 call 2 är ett samarbete mellan nationella innovationsmyndigheter i Belgien, Kanada, Estland, Finland, Frankrike, Nederländerna, Sydafrika, Spanien, Sverige, Turkiet och Tyskland.

  Projektdeltagare i de internationella projektkonsortierna finansieras av sina nationella myndigheter. Mer information om nationell finansiering och villkor i respektive land finns i utlysningstexten. Företag och organisationer från länder som inte är med i utlysningen kan också delta om de kan säkra finansiering för sin del av projektet.

  EUREKA har lanserat en informationssida för utlysningen där du kan lägga upp din projektidé och söka efter internationella projektparter: https://eurekanetworkcovid.com/ 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Peter Lindberg

  Utlysningsansvarig, EUREKAs programledare

  +46 8 473 31 93

  Sanna Edlund

  Utlysningsmedlem

  +46 8 473 31 63

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsten ansökan om finansiering

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2020-02353

  Statistik för sidan