Verklighetslabb:

Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Stängde 28 mars 2017

Det här erbjudandet riktar sig till offentliga aktörer (förutom forskningsorganisationer) som vill öppna upp sin verksamhet för utveckling, test och demonstration av innovationer i verklig miljö. Det kan handla om att bygga upp en organisation eller utforma processer och arbetssätt. Både fysiska och digitala anpassningar av verksamheten kan finansieras.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utveckling, test och demonstration av innovationer i verklig miljö. Till exempel att bygga upp en organisation eller utforma processer och arbetssätt.

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, förutom forskningsorganisationer.

Hur mycket kan ni söka?

Total budget är 60 miljoner kronor fördelat på cirka 20 projekt under 2017-2019

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Satsningen ska underlätta för offentliga aktörer att testa och vidareutveckla innovationer eller processer i samverkan med både näringsliv och användare, som till exempel brukare eller patienter. Erbjudandet omfattar det skede när ni skapar processer och resurser för att testa era lösningar.

  Projektet ska fokusera sina satsningar inom ett avgränsat behovs- eller teknikområde inom vilket ni har chans och ambition att (i er nisch) bli världsledande, attraktiv samarbetspartner som är synlig i ett internationellt sammanhang.

  Projektet kan till exempel handla om:

  • en skola som vill nischa sig inom ”blended learning” och som med elever och lärare i sin verksamhet vill använda och vidareutveckla konceptet,
  • en förskola som vill använda en avdelning (som bedriver barnpassande verksamhet) för experiment med bullerreducerande åtgärder,
  • en klinik som vill specialisera sig på automation under pågående vård eller
  • en stadsdel som vill testa självkörande bilar tillsammans med vanliga trafikanter och fotgängare.

  Syftet med pilotsatsningen Verklighetslabb inom offentlig verksamhet är att underlätta för offentligt finansierade aktörer att öppna upp sin kärnverksamhet för test och demonstrationer.

  Passar erbjudandet vårt projekt?

  Erbjudandet vänder sig till er som:

  • vill låta utförare och slutanvändare testa i er verksamheten under verkliga förhållanden
  • vill arbeta i samverkan med externa aktörer
  • har ett avgränsat behovs- eller teknikområde som även är intressant utanför den egna organisationen
  • vill bli attraktiva och marknadsföra er testverksamhet

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektmallen.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Verklighetslabb: Digitala hjälpmedel för breddat deltagande - en förstudie Karlstads universitet 400 000 kr Avslutat 2017-02089
  Laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö i Hudiksvall Hudiksvalls kommun 5 000 000 kr Pågående 2017-02146
  ERIA - Early Responders Innovation Arena MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) 3 140 840 kr Pågående 2017-02163
  BlendedCare Lunds kommun 3 297 500 kr Pågående 2017-02097
  WeBeamIt - ett verklighetslabb för offenlig IoT Norsjö kommun 788 000 kr Pågående 2017-02133
  Verklighetslabb - ÄBO STOCKHOLMS KOMMUN 5 000 000 kr Pågående 2017-02082
  verklighetslabb Framtidens vårdavdelning VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING 2 969 400 kr Pågående 2017-02164
  REAL CLASSROOM LAB ( RCL) ) Halmstads kommun 3 205 500 kr Avslutat 2017-02080
  Utvecklingsenhet för effektivare vårdövergångar ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING 971 194 kr Avslutat 2017-02107
  Integrerad AI Diagnostik ´I-AID´ Karolinska Universitetssjukhuset 3 996 000 kr Pågående 2017-02112

  Diarienummer 2016-05201

  Statistik för sidan