Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förändrade resvanor steg 2 våren 2022

Detta erbjudande riktar sig till de projekt som har tidigare fått bidrag i steg 1 inom utlysningen Förändrade resvanor – hållbar mobilitet, 2021. Med denna utlysning vill vi ge aktörer möjlighet att vidareutveckla och testa de lösningar för klimatneutrala och hälsosamma resvanor som undersökts i steg 1. I steg 2 fördjupas samverkan mellan aktörerna. De lösningar vi söker ska kunna testas i närtid inom ramen för projektet, vidareutvecklas genom samverkan och på sikt ha potential att förändra strukturer och system. Lösningarna ska förenkla för människor att göra klimatsmarta och hälsosamma val när de ska resa, exempelvis till och från jobb, skola eller fritidsaktiviteter.

Viktiga datum

 • Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-04756

  Statistik för sidan