Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI:

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Stängde 11 december 2018

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som kan öka trafiksäkerheten eller bidrar till automatisering av fordon och transportsystem. Resultaten ska bidra till att Sveriges transportpolitiska mål nås.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt som bidrar till ökad trafiksäkerhet samt till automatisering av fordon och transportsystem.

treklover2

Vem kan söka?

Forskningsutförare, industri, akademi, institut med flera. Samverkan mellan olika parter uppmuntras.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Vi har ingen övre gräns, men riktlinjen är att ett projekt får högst 50 procent av projektets totala budget. Varje projekt behöver finansieras med minst 25 procent från näringslivet.
Ni kan få finansiering i max 4 år.

Viktiga datum

 • 11 sep 2018
  Öppnar för ansökan
  11 sep 2018
 • 11 dec 2018
  Ansök senast kl 14:00
  11 dec 2018 kl 14:00
 • 19 mar 2019
  Beslut meddelas
  19 mar 2019
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Inom det här erbjudandet stödjer vi forsknings- och utvecklingsaktiviteter för ökad trafiksäkerhet och automatisering. Aktiviteterna ska kunna bidra till att nå de transportpolitiska målen i Sverige. Projekten ska även bidra till att stärka konkurrenskraften hos svensk fordonsindustri.

  Vi finansierar projekt som berör något av följande forskningsområden:

  • Analys, kunskap och möjliggörande teknik
  • Grundläggande säkerhetsegenskaper hos fordon
  • Krocksäkerhet
  • Förarstöd och relaterade gränssnitt mellan förare och fordon samt gränssnitt med medtrafikanter
  • Intelligenta och krockundvikande system och fordon
  • Automatiserade fordon i transportsystemet

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Trafikverket är ansvarig myndighet för delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon, men Vinnova administrerar och ansvarar för ansöknings- och uppföljningsprocessen för projekten. Kontakta oss om du har frågor!

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  lena.dalsmyr@vinnova.se

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  010-123 23 29

  ulrika.landelius@trafikverket.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  SHARPEN - Skalbara högautomatiserade fordon med robust perception Volvo Technology AB 13 700 000 kr Pågående 2018-05001
  Höft- och ryggskadepredikteringsmodeller för kvinnor och män i varierande sittställningar i framtida Autoliv Development Aktiebolag 6 128 100 kr Pågående 2018-04998
  SHARPEN - Scalable Highly Automated vehicles with Robust PErceptionN Volvo Technology AB 13 700 000 kr Pågående 2018-05001
  Pelvis and spine injury predicting models for women and men in a variety of sitting postures in future autonomous cars Autoliv Development Aktiebolag 6 128 100 kr Pågående 2018-04998
  MIMO-PAD Volvo Personvagnar Aktiebolag 11 322 950 kr Pågående 2018-05000
  Scale-up: Crowdsourcing for scaling up evaluation of external interfaces on automated vehicles RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-04999
  Scale-up: Crowdsourcing för storskalig utvärdering av externa gränssnitt på automatiserade fordon RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Pågående 2018-04999
  MIMO-PAD Volvo Personvagnar Aktiebolag 11 322 950 kr Pågående 2018-05000
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-03500