Testbäddar för samhällets utmaningar:

Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt

Stängde 13 september 2018

Med det här erbjudandet vill vi stimulera förmågan och viljan att testa billigt, snabbt och i liten skala i offentlig sektor. Vi riktar oss till offentliga aktörer (testbäddsutvecklare) som vill skapa miljöer eller öppna upp sin verksamhet för utveckling och test av innovationer.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Stöd till genomförande av testbäddar. Projekt kan vara upp till 24 månader.

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, ideella aktörer och andra organisationer.

Hur mycket kan ni söka?

För genomförandeprojekt finns ingen gräns för hur mycket som kan sökas per projekt. Krav finns på 50 procent egen finansiering. Budgeten är 60 miljoner kronor totalt på två år för förberedelseprojekt och genomförandeprojekt.

Viktiga datum

 • Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

  Vinnova vill öka möjligheterna att testa och utveckla lösningar på samhällsutmaningar i verkliga eller verklighetsnära miljöer hos offentliga aktörer. Syftet med det här erbjudandet är att bidra till sådana tester på ett säkert och effektivt sätt. Med testbädd menar Vinnova här en fysisk eller virtuell miljö hos en eller flera offentliga aktörer. Där kan företag, ideella aktörer, akademi, institut och andra organisationer samverka vid utveckling, test och införande av produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.

  Målet med erbjudandet genomförandeprojekt är att skapa testbäddar hos offentliga aktörer där företag, ideella aktörer, akademi, institut eller andra aktörer kan testa sina lösningar.

  Efter genomfört projekt förväntas utökade testmöjligheter vara realiserade.

  Syftet är att finansieringen ska stimulera förmågan och viljan att testa billigt, snabbt och i liten skala i offentlig sektor. Avsikten ska vara att lära snarare än att planera och genomföra långa och dyra projekt för att uppnå den perfekta planen. Ambitionen ska genomsyra både förberedelseprojekt och genomförandeprojekt.

  Testerna ska ske i en verklig eller verklighetsnära miljö som tar sig an aktuella samhällsutmaningar. Där kan aktörer som företag, institut, akademi, ideella organisationer testa sina lösningar.

  Ni kan även söka

  Inom satsningen Testbäddar för samhällets utmaningar finns det just nu två olika erbjudanden att söka bidrag inom. Det ena handlar om förberedelseprojekt och det andra genomförandeprojekt.

  Klicka här för att komma till det andra erbjudandet inom satsningen.

  Vem riktar sig erbjudandet till?

  Erbjudandet riktar sig till offentliga aktörer och organisationer med offentliga uppdrag. Med det menar vi kommuner, landsting, regioner och myndigheter och även privata eller offentligt ägda organisationer som har offentliga uppdrag. Dessa kan vara vårdcentraler, friskolor, återvinningsbolag eller fastighetsbolag. Aktörer som vill öppna upp sin verksamhet för test och skapa testbäddar kallar vi för testbäddsutvecklare.

  Om det är relevant kan fler testbäddsutvecklare samverka, till exempel regionalt eller virtuellt i nätverk. Även om fokus i utlysningen ligger på att stimulera nya testbäddar kan befintliga testbäddar söka bidrag för att väsentligt utveckla sina erbjudanden eller verksamhet.

  I det här erbjudandet kan inte akademi eller institut vara testbäddsutvecklare men de är välkomna att bidra som aktörer i uppbyggnaden av testbädden.

  De aktörer som vill testa nya lösningar under verkliga eller verklighetsnära för-hållanden kan vara företag, ideella aktörer, akademi, institut eller den offentliga aktören själv. Dessa kallar vi för testare. Någon eller några av dessa aktörskate-gorier kan även ingå i uppbyggnaden av testbädden som projektparter.

  Att möta samhällets utmaningar

  Vi riktar oss till offentliga aktörer som vill skapa miljöer eller öppna upp sin verksamhet för utveckling och test av innovationer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Testbädd för fjärrstyrda kritiska samhällsfunktioner i perifera regioner Storumans kommunföretag AB 3 879 984 kr Pågående 2018-03656
  Testbädd Integrerad vård och omsorg för de mest sjuka äldre genom Norrtäljemodellen NORRTÄLJE KOMMUN 3 956 310 kr Pågående 2018-03655
  Testbädd kallt klimat för omställning till 100 % förnybart SKELLEFTEÅ KRAFTAKTIEBOLAG 6 469 000 kr Pågående 2018-03654
  Den Autonoma Flygplatsen - Testarena Örnsköldsvik Luftfartsverket 3 290 000 kr Pågående 2018-03648
  PreTest- En mobil testbädd för prehospital sjukvård LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 2 738 069 kr Pågående 2018-03649
  På människa för människan - en testbädd för nya kirurgiska metoder Skånes universitetssjukhus 4 250 000 kr Pågående 2018-03651
  IoT för Samhällsutmaningar i Offentlig Verksamhet (ISOV) RISE Research Institutes of Sweden AB 5 740 784 kr Pågående 2018-03652
  Testbädd för Digital Märkning av Arkivhandlingar STOCKHOLMS KOMMUN 1 190 000 kr Pågående 2018-03657
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02476