Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resilient produktion för en hållbar industri

Denna ansökningsomgång syftar att ge bidrag till genomförbarhetsstudier med missions-orienterade arbetssätt för att förbereda systemdemonstratorer av resilient produktion för en hållbar industri

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Samverkan i genomförbarhetsstudier inför att skapa en systemdemonstrator, som på sikt bidrar till en resilient och resurseffektiv produktion.

Vem kan söka?

Affärskonstellationer med minst fem svenska parter (juridiska personer) varav minst två företag, med tillverkning i Sverige, samt minst en region.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 1 miljon kronor per projekt och högst 80 procent av projektets kostnader. Förväntad genomförandetid för projektet 6 - 12 månader.

Vad är en systemdemonstrator?

En systemdemonstrator visar vägen för – demonstrerar – hur en kombination av strategiskt utvalda innovativa lösningar tillsammans kan förändra ett system.

Denna demonstration genomförs i ett verkligt och fysiskt sammanhang, där relevanta aktörer över hela systemet går samman för att testa möjligheter och lösningar och identifiera eventuella hinder och vägval. Det är samspelet mellan lösningarna och verkligheten som är nyckeln.

Systemdemonstatorn visar inte bara på teknisk innovation inom olika delområden, utan också på hur exempelvis beteenden, regelverk, digitala gränssnitt och marknader behöver förändras för att den tänkta omställningen ska kunna införas.

Vinnova utvecklar systeminnovation för en hållbar framtid

Så arbetar Vinnova för att bidra till omställningen

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Viktiga datum

 • Om personuppgifter

  Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på dokumentation från mötet, kan du meddela detta när du kommer till oss.

  Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Ulf Öhlander

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 08

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-00795

  Statistik för sidan