Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Förberedelseprojekt - Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata

Med denna utlysning vill Vinnova möjliggöra för svenska aktörer att kraftsamla och driva utvecklingen inom hälsodataområdet. Vinnova stödjer förberedelseprojekt för planering av en systemdemonstrator för ökat nyttiggörande av hälsodata. Vi söker aktörer med potential och möjlighet att vara med och driva utvecklingen mot ett effektivt och säkert informationsflöde av hälsodata.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Målet med förberedelseprojekt är att engagera ett team av ändamålsenliga aktörer och utarbeta en plan för att utveckla och genomföra en långsiktig nationellt och/eller internationellt skalbar systemdemonstrator.

Vem kan söka?

Aktörer som har ambition och möjlighet att koordinera och driva utvecklingen av en systemdemonstrator inom området hälsodata. En aktör som representerar svensk hälso- och sjukvård eller omsorg bör delta aktivt i förberedelseprojektet.

Hur mycket kan ni söka?

I utlysningen finansieras upp till sex månader långa förberedelseprojekt med upp till 750 000 kronor.

Viktiga datum

På våra frågestunder berättar vi om utlysningen och du har chans att ställa frågor. Ingen föranmälan behövs, utan du kommer direkt till mötet genom länken. I maj kommer vi ha två nätverksträffar, ett fysiskt på plats på Vinnova, och ett digitalt. Det går bra att komma på båda om man önskar. Syftet är att ni ska få chans att hitta samarbetspartners som ni kanske inte hade träffat på annars och att utbyta idéer. Mer information och länk till anmälan finns i tidslinjen nedan.

 • Vad är en systemdemonstrator?

  En systemdemonstrator visar vägen för – demonstrerar – hur en kombination av strategiskt utvalda innovativa lösningar tillsammans kan förändra ett system.

  Denna demonstration genomförs i ett verkligt och fysiskt sammanhang, där relevanta aktörer över hela systemet går samman för att testa möjligheter och lösningar och identifiera eventuella hinder och vägval. Det är samspelet mellan lösningarna och verkligheten som är nyckeln.

  Systemdemonstatorn visar inte bara på teknisk innovation inom olika delområden, utan också på hur exempelvis beteenden, regelverk, digitala gränssnitt och marknader behöver förändras för att den tänkta omställningen ska kunna införas.

  Läs mer om systemdemonstratorer i utlysningstexten för detta erbjudande som du hittar längre ner på sidan.

  Vinnova utvecklar systeminnovation för en hållbar framtid

  Dokumentation från informationsmöte

  Dokumentation från informationsmöte den 8 april 

  Inspelningen från informationsmötet om ökat nyttiggörande av hälsodata

  Vanliga frågor och svar

  Vi har samlat frågor och svar från digitala frågestunder om utlysningen under april och maj 2022. 

  Vanliga frågor och svar - Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata.pdf

   

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Löfgren Wilteus

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 66

  Maria Olsson

  Utlysningsadministratör

  +46 8 473 31 18

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-00871

  Statistik för sidan