Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa:

Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Stängde 25 januari 2018

I det här erbjudandet vill vi främja projekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar och andra tillstånd som kräver sjukvård. För att få finansiering måste det finnas ett betydande behov och efterfrågan hos patient, individ eller brukare för projektet.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt för förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av tillstånd som kräver sjukvård - där det finns en tydlig efterfrågan hos slutanvändaren.

treklover2

Vem kan söka?

Sarmverkansprojekt mellan aktörer från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och industri

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Ekonomiskt stöd uppgår till max 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet, dock max 1 000 000 kr per projekt. Utlysningens totala budget är på minimum 19 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Ni som sökt får skriftligt besked 14 maj

  Alla ansökningar har nu bedömts av den externa bedömningsgruppen och de som rekommenderats att gå vidare i bedömningsprocessen har blivit kallade till intervju. Skriftliga beslut inklusive beslutsmotiv kommer skickas till alla sökande via epost senast 14 maj. Ingen återkoppling kommer att ges förrän alla beslut är kommunicerade.

  Vad handlar erbjudandet om?

  Det här erbjudande är ett samarbete mellan innovationsprogrammen Swelife och Medtech4health. Syftet är att främja projekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar eller andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård. Det ska finnas ett betydande behov och en efterfrågan hos slutanvändaren (patient, individ, brukare).

  Erbjudandet riktar sig till samverkansprojekt mellan aktörer från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och industri.

  Coachning för sökande

  Swelife erbjuder alla sökande en skräddarsydd coachningsprocess; Swelife Hands-on-modell. Erbjudandet optimerar förutsättningarna för din ansökan och för att projektet ska bli investeringsbart och nå kommersialisering.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Pontus von Bahr

  Frågor angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46-8 473 30 91

  Reidar Gårdebäck

  Medtech4health

  46 73 756 24 49

  Jonas Tranell

  Utlysningsansvarig, Vinnova

  46-8 473 30 73

  Åsa Wallin

  Utlysningsansvarig, Swelife

  46-700 85 05 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  An AI based digital pathology decision support tool to identify and classify lung cancer. ContextVision AB 995 280 kr Pågående 2018-00184
  Unik läkemedelskandidat för behandling av Huntingtons sjukdom Karolinska Institutet 1 000 000 kr Avslutat 2018-00177
  Ny behandlingsstrategi för aggressiv prostatacancer Umeå Biotech Incubator AB 1 000 000 kr Avslutat 2018-00174
  Klinisk utvärdering av en banbrytande teknik för snabb känslighetstestning av antibiotika Astrego Diagnostics AB 1 000 000 kr Pågående 2018-00260
  MTHFD2-inhibitorer för behandling av AML Karolinska Institutet 1 000 000 kr Pågående 2018-00257
  Open Healing Concept - Avancerat membran för benuppbyggnad NEOSS AB 1 000 000 kr Pågående 2018-00252
  Specifik hämning av mikrosomal Prostaglandin E syntes, säkerhetsfarmakologisk fördel mot NSAID? Gesynta Pharma AB 1 000 000 kr Pågående 2018-00228
  Domänspecifika BET inhibitorer som cancerterapi SARomics Biostructures AB 1 000 000 kr Avslutat 2018-00223
  Digitalt vårdsystem för behandling av barnfetma: konceptverifiering Health Support Sweden AB 1 000 000 kr Pågående 2018-00213
  Stealth needle SAGA SURGICAL AB 998 000 kr Pågående 2018-00187
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-04432