Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa:

Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Stängde 25 januari 2018

I det här erbjudandet vill vi främja projekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar och andra tillstånd som kräver sjukvård. För att få finansiering måste det finnas ett betydande behov och efterfrågan hos patient, individ eller brukare för projektet.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt för förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av tillstånd som kräver sjukvård - där det finns en tydlig efterfrågan hos slutanvändaren.

treklover2

Vem kan söka?

Sarmverkansprojekt mellan aktörer från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och industri

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Ekonomiskt stöd uppgår till max 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet, dock max 1 000 000 kr per projekt. Utlysningens totala budget är på minimum 19 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • 20 nov 2017
  Öppnar för ansökan
  20 nov 2017
 • 25 jan 2018
  Ansök senast kl 14:00
  25 jan 2018 kl 14:00
 • 23 maj 2018
  Projekt får starta
  23 maj 2018
 • Ni som sökt får skriftligt besked 14 maj

  Alla ansökningar har nu bedömts av den externa bedömningsgruppen och de som rekommenderats att gå vidare i bedömningsprocessen har blivit kallade till intervju. Skriftliga beslut inklusive beslutsmotiv kommer skickas till alla sökande via epost senast 14 maj. Ingen återkoppling kommer att ges förrän alla beslut är kommunicerade.

  Vad handlar erbjudandet om?

  Det här erbjudande är ett samarbete mellan innovationsprogrammen Swelife och Medtech4health. Syftet är att främja projekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar eller andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård. Det ska finnas ett betydande behov och en efterfrågan hos slutanvändaren (patient, individ, brukare).

  Erbjudandet riktar sig till samverkansprojekt mellan aktörer från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och industri.

  Coachning för sökande

  Swelife erbjuder alla sökande en skräddarsydd coachningsprocess; Swelife Hands-on-modell. Erbjudandet optimerar förutsättningarna för din ansökan och för att projektet ska bli investeringsbart och nå kommersialisering.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Call for applications edited (pdf, 270 kB) Projektbeskrivningsmall reviderad (docx, 864 kB) Projektbeskrivningsmall EN reviderad (docx, 861 kB) CV-mall (CV template) SV (docx, 821 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Pontus von Bahr

  Frågor angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46-8 473 30 91

  pontus.vonbahr@vinnova.se

  Reidar Gårdebäck

  Medtech4health

  46 73 756 24 49

  reidar.gardeback@medtech4health.se

  Jonas Tranell

  Utlysningsansvarig, Vinnova

  46-8 473 30 73

  jonas.tranell@vinnova.se

  Åsa Wallin

  Utlysningsansvarig, Swelife

  46-700 85 05 10

  asa.wallin@swelife.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala svampinfektioner GEDEA BIOTECH AB 1 000 000 kr Pågående 2018-00275
  Analyssystem för diagnos av cancer utnyttjande exosommarkörer EDS Exosome Diagnostic Systems AB 998 970 kr Pågående 2018-00274
  Implantatbeläggning för förbättrad rörlighet efter handkirurgi RISE Research Institutes of Sweden AB 1 000 000 kr Pågående 2018-00268
  STAT3 inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer Glactone Pharma Development AB 1 000 000 kr Pågående 2018-00262
  ACTsmart Karolinska Universitetssjukhuset 255 000 kr Pågående 2018-00254
  Verification of the use of microneedles as sampling tool for decreased neonatal morbidity ASCILION AB 982 000 kr Pågående 2018-00245
  Ryggskolan Ryggskolan 420 000 kr Pågående 2018-00226
  Utveckling & verifiering av en innovativ medicinsk kompressionsstrumpa PRESSCISE AB 977 625 kr Pågående 2018-00217
  Validation of a biological candidate drug LIPUM AB 990 850 kr Pågående 2018-00214
  EasyForce - ett innovativt verktyg för mätning av kraft inom fysioterapi Meloq AB 1 000 000 kr Pågående 2018-00195
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-04432