Swelife och Medtech4Health - samverkansprojekt för bättre hälsa :

Swelife och Medtech4Health - Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2019

Stänger om 7 dagar

Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt i samverkan med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

Vem kan söka?

Aktörer från hälso- och sjukvård, akademi samt näringsliv. Projektkonsortiet ska bestå av minst två aktörer från dessa olika sektorer.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 3 miljoner kronor per projekt, dock max 50 procent av projektets budget.

Viktiga datum

 • Så här ansökar ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jonas Tranell

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  4684733073

  Åsa Wallin

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46700850510

  Ulla Elofsson

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46768640040

  Caroline Ekstrand

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  4684733027

  Anna Tegnesjö

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  4684733162

  Joanna Boquist

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  4684733124

  Emma Forai

  Kontaktperson angående administrativa frågor

  4684733090

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Statistik för sidan Diarienummer 2019-01169