Swelife och Medtech4Health - samverkansprojekt för bättre hälsa :

Samverkansprojekt för bättre hälsa - våren 2019

Stängde 28 februari 2019

Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

Vem kan söka?

Samverkansprojekt mellan aktörer från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 3 miljoner kronor per projekt, dock max 50 procent av projektets budgeterade stödberättigande kostnader. Utlysningens totala budget är på 24 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jonas Tranell

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  4684733073

  Åsa Wallin

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46700850510

  Ulla Elofsson

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46768640040

  Caroline Ekstrand

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  4684733027

  Anna Tegnesjö

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  4684733162

  Joanna Boquist

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  4684733124

  Emma Forai

  Kontaktperson angående administrativa frågor

  4684733090

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Ett nytt målsökande radiofarmaka för behandling av anaplastisk sköldkörtelcancer Uppsala universitet 2 996 040 kr Pågående 2019-01525
  Ultrakänslig och kostnadseffektiv diagnostik för AML Uppsala universitet 2 200 000 kr Pågående 2019-01464
  Samverkan för utveckling av ny behandling av Parkinsons sjukdom Lunds universitet 2 900 000 kr Pågående 2019-01458
  Mobil röntgen Region Kronoberg KRONOBERGS LÄNS LANDSTING 2 600 000 kr Pågående 2019-01453
  Framtagande av ett digitalt och självinstruerande hemmatest för olika typer av astma Medituner AB 2 551 107 kr Pågående 2019-01467
  Utveckling av e-Hälsa och patientcentrerad vård genom patientnära plasmaprovtagning CAPITAINER AB 2 999 186 kr Pågående 2019-01443
  En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala bakterie- och svampinfektioner GEDEA BIOTECH AB 3 000 000 kr Pågående 2019-01526
  Unik läkemedelskandidat för behandling och prevention av trinukleotid-repeat sjukdomar Karolinska Institutet 3 000 000 kr Pågående 2019-01534
  Test och utveckling av dräkt för smärtbehandling Inerventions AB, Danderyd 2 406 004 kr Pågående 2019-01463
  UTVECKLING AV BIOLOGISKT LÄKEMEDEL FÖR ORALA INDIKATIONERNA PERIODONTIT OCH PERI-IMPLANTIT Omnio Aktiebolag 3 000 000 kr Pågående 2019-01498
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-04475