Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem:

Forsknings- och innovationsprojekt

Stängde 13 mars 2018

Utlysningen riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem. Projekt ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som utvecklar ny kunskap eller förbättrar befintlig teknik eller produkter.

treklover2

Vem kan söka?

Minst två projektdeltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Högst 4 miljoner kronor och max 50 procent av projektets kostnader.

Max 2,5 miljoner kronor för en projektdeltagare. Erbjudandets budget är 45 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • 12 jan 2018
  Öppnar för ansökan
  12 jan 2018
 • 13 mar 2018
  Ansök senast kl 14:00
  13 mar 2018 kl 14:00
 • 25 maj 2018
  Beslut meddelas
  25 maj 2018
 • 1 jul 2018
  Projekt får starta
  1 jul 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  I den här utlysningen finansierar vi forsknings- och innovationsprojekt med inriktning på elektronik inom något av programmets tio spetsområden. Aktiviteter i projektet kan syfta till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster. Alternativt för att markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster. Det kan till exempel handla om skapandet av komponenter som utgör delar av komplexa system. Ett annat exempel på omfattning är pilotverksamhet.

  Deltagarna i projektet ska komplettera varandra i en sammanhängande värdekedja.

  Vilka sorters projekt kan söka?

  Projekt som får bidrag ska ligga inom något av programmets tio spetsområden.

  • Antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem
  • Fotonik
  • Sensorer
  • Inbyggda system
  • Mikro- och nanoelektronik
  • Tryckt elektronik
  • Kraftelektronik
  • Byggsätt
  • Tillförlitlighet
  • Avancerad produktionsteknik

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned projektbeskrivningsmallen som ni behöver bifoga i ansökan.

  Projektbeskrivning - mall (docx, 159 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lars Gustafsson

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 3212

  lars.gustafsson@vinnova.se

  Magnus Svensson

  Programchef Smartare Elektroniksystem. Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll.

  46 706 963 617

  magnus.svensson@smartareelektroniksystem.se

  Åsa Finth

  Administrativa frågor

  46 8 473 3104

  asa.finth@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Trådlös vattenlarm-etikett ” Thin Film Detector” TOLLCO AKTIEBOLAG 2 032 900 kr Pågående 2018-01566
  Anslut min kropp: från in-body kommunikation till hälsovårdssystemet Box Play Alleato AB 1 486 152 kr Pågående 2018-01532
  Integrerad LIDAR-plattform för gasprofilmätningar i förbränningsprocesser och industriella processer NEOLund AB 2 738 000 kr Pågående 2018-01551
  Avancerad laser för industriell litografi KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 530 000 kr Pågående 2018-01536
  INITIATE = InNovatIve acTIve integrATEd antennas CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 903 000 kr Pågående 2018-01535
  Smarta Multifunktionella Glas RISE Research Institutes of Sweden AB 4 000 000 kr Pågående 2018-01558
  DREW SAAB Aktiebolag 2 500 000 kr Pågående 2018-01550
  Utveckling av en Nanoplasmonisk fiberoptisk plattform för batteriövervakning INSPLORION AB 1 701 200 kr Pågående 2018-01539
  Millimeter-Wave Massiva MIMO-system med Smart Beamforming Lunds universitet 2 040 000 kr Pågående 2018-01534
  Digitalisering av HVDC - Smart Data (Digest) ABB AB 3 999 500 kr Pågående 2018-01530
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-03611