Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem:

Forsknings- och innovationsprojekt

Stängde 13 mars 2018

Utlysningen riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem. Projekt ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som utvecklar ny kunskap eller förbättrar befintlig teknik eller produkter.

Vem kan söka?

Minst två projektdeltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 4 miljoner kronor och max 50 procent av projektets kostnader.

Max 2,5 miljoner kronor för en projektdeltagare. Erbjudandets budget är 45 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I den här utlysningen finansierar vi forsknings- och innovationsprojekt med inriktning på elektronik inom något av programmets tio spetsområden. Aktiviteter i projektet kan syfta till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster. Alternativt för att markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster. Det kan till exempel handla om skapandet av komponenter som utgör delar av komplexa system. Ett annat exempel på omfattning är pilotverksamhet.

  Deltagarna i projektet ska komplettera varandra i en sammanhängande värdekedja.

  Vilka sorters projekt kan söka?

  Projekt som får bidrag ska ligga inom något av programmets tio spetsområden.

  • Antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem
  • Fotonik
  • Sensorer
  • Inbyggda system
  • Mikro- och nanoelektronik
  • Tryckt elektronik
  • Kraftelektronik
  • Byggsätt
  • Tillförlitlighet
  • Avancerad produktionsteknik

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned projektbeskrivningsmallen som ni behöver bifoga i ansökan.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Strukturer med högre symmetrier för framtida 5G-kommunikationssystem KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 923 500 kr Pågående 2018-01522
  122 GHz Miniatyreserad Hög-resolution Radarsensor for tillämpningar inom IoT och Autonoma System RISE Research Institutes of Sweden AB 0 kr Avslutat 2018-01529
  Millimeter-Wave Massiva MIMO-system med Smart Beamforming Lunds universitet 2 040 000 kr Pågående 2018-01534
  Digital fördistortions-effektförstärkare (PA) för NB-IoT-standarden Xenergic AB 3 347 200 kr Pågående 2018-01533
  Anslut min kropp: från in-body kommunikation till hälsovårdssystemet Box Play Alleato AB 1 486 152 kr Pågående 2018-01532
  Smarta Multifunktionella Glas RISE Research Institutes of Sweden AB 4 000 000 kr Pågående 2018-01558
  Integrerad LIDAR-plattform för gasprofilmätningar i förbränningsprocesser och industriella processer NEOLund AB 2 738 000 kr Pågående 2018-01551
  Pilotstudie för ökad trafiksäkerhet för utryckningsfordon med hjälp av den nya tekniken EVAM Transmit H&E SOLUTIONS AB 1 774 000 kr Pågående 2018-01523
  Självpredicerande och kommunicerande elektriska drivsystem för optimering av industriella processer KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 2 917 800 kr Pågående 2018-01554
  Digitalisering av HVDC - Smart Data (Digest) ABB Power Grids Sweden AB 3 999 500 kr Pågående 2018-01530

  Diarienummer 2017-03611

  Statistik för sidan