Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem:

Forsknings- och innovationsprojekt

Stängde 13 mars 2018

Utlysningen riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem. Projekt ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som utvecklar ny kunskap eller förbättrar befintlig teknik eller produkter.

treklover2

Vem kan söka?

Minst två projektdeltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Högst 4 miljoner kronor och max 50 procent av projektets kostnader.

Max 2,5 miljoner kronor för en projektdeltagare. Erbjudandets budget är 45 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I den här utlysningen finansierar vi forsknings- och innovationsprojekt med inriktning på elektronik inom något av programmets tio spetsområden. Aktiviteter i projektet kan syfta till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster. Alternativt för att markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster. Det kan till exempel handla om skapandet av komponenter som utgör delar av komplexa system. Ett annat exempel på omfattning är pilotverksamhet.

  Deltagarna i projektet ska komplettera varandra i en sammanhängande värdekedja.

  Vilka sorters projekt kan söka?

  Projekt som får bidrag ska ligga inom något av programmets tio spetsområden.

  • Antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem
  • Fotonik
  • Sensorer
  • Inbyggda system
  • Mikro- och nanoelektronik
  • Tryckt elektronik
  • Kraftelektronik
  • Byggsätt
  • Tillförlitlighet
  • Avancerad produktionsteknik

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned projektbeskrivningsmallen som ni behöver bifoga i ansökan.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Magnus Svensson

  Programchef Smartare Elektroniksystem. Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll.

  46 706 963 617

  Åsa Finth

  Administrativa frågor

  46 8 473 3104

  Staffan Nyström

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 3097

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  5G mmWave RFIC with Antenna In Package for CPE Applications SIVERS IMA Aktiebolag 3 991 000 kr Pågående 2018-01559
  Självpredicerande och kommunicerande elektriska drivsystem för optimering av industriella processer KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 2 917 800 kr Pågående 2018-01554
  Öppen ROADM-lösning i svensk stadsnätsmiljö Smartoptics Sverige AB 4 000 000 kr Pågående 2018-01540
  SMART Multikanals Laddningsförstärkare för Röntgenspektroskopi Orexplore AB 2 950 000 kr Pågående 2018-01531
  Pilotstudie för ökad trafiksäkerhet för utryckningsfordon med hjälp av den nya tekniken EVAM Transmit H&E SOLUTIONS AB 1 774 000 kr Pågående 2018-01523
  3D HapticTouch ASIC --- ASIC integration i smart 3D imaging sensor system för rörelse kontroll Myvox AB 3 990 000 kr Pågående 2018-01521
  Digital fördistortions-effektförstärkare (PA) för NB-IoT-standarden Xenergic AB 3 347 200 kr Pågående 2018-01533
  Trådlös vattenlarm-etikett ” Thin Film Detector” TOLLCO AKTIEBOLAG 2 032 900 kr Pågående 2018-01566
  Anslut min kropp: från in-body kommunikation till hälsovårdssystemet Box Play Alleato AB 1 486 152 kr Pågående 2018-01532
  Integrerad LIDAR-plattform för gasprofilmätningar i förbränningsprocesser och industriella processer NEOLund AB 2 738 000 kr Pågående 2018-01551
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-03611