Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smartare elektroniksystem: Genomförbarhetsstudier 2022

Det här erbjudandet riktar sig till genomförbarhetsstudier inför större forsknings- och innovationsprojekt som förväntas resultera i smartare elektroniksystem inom något av de områden där Sverige har spetskompetens,

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Genomförbarhetsstudier inför större samverkansprojekt med inriktning på forskning och innovation inom området Smartare elektroniksystem.

Vem kan söka?

Minst ett företag. Universitet och forskningsinstitut kan också delta i projekten.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 500 000 kronor och upp till 50 procent av projektets kostnader. Total budget för utlysningen är preliminärt 3 500 000 kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Staffan Nyström

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 3097

  Thorbjörn Ebefors

  Tf. programchef Smartare elektroniksystem

  + 46 708 573 110

  Tove Jaensson

  Handläggare

  + 46 8 473 3057

  Urve Heamägi

  Administrativa frågor

  + 46 8 473 3274

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-00568

  Statistik för sidan