Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem:

Genomförbarhetsstudier 2019

Stängde 3 september 2019

Det här erbjudandet riktar sig till projekt som behåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Genomförbarhetsstudier inför större samverkansprojekt med inriktning på forskning och innovation

Vem kan söka?

Minst ett företag. Universitet och forskningsinstitut kan också delta i projekten.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 400 000 kronor och upp till 50 procent av projektets kostnader. Total budget för utlysningen är 3 000 000 kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet riktar vi oss speciellt till projekt inom programmets huvudutmaning att bibehålla och utveckla svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.
  De projektförslag som kommer in ska ha som mål att lösa minst en, helst flera, behovsägares utmaningar eller problem inom ett område som är relevant för programmet.
  Bidrag kan sökas för korta genomförbarhetsstudier inför mer omfattande forsknings- och innovationsprojekt med flera deltagare.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Konstruktionsrobusthet för millimetervågs 5G/6G Effektförstärkare i Nanotråds transistorteknologi C2AMPS AB 389 000 kr Pågående 2019-04434
  Ökad funktionalitet i laminerade glasprodukter med fiberoptiska sensorer RISE Research Institutes of Sweden AB 400 000 kr Pågående 2019-04422
  Högpresterande bygsättingsteknologi för 5G och framtida mobilkommunikation CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 300 000 kr Pågående 2019-04420
  Vågledarswitch med Integrerad Grafen för Högfrekventa Tillämpningar CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 400 000 kr Pågående 2019-04448
  Grafenbaserad strömsensor Graphensic AB 248 500 kr Pågående 2019-04426
  Realtidsövervakning av vattenkvalitet med UV-fluorescens RISE Research Institutes of Sweden AB 156 000 kr Pågående 2019-04437
  UWB transparenta antenner för autonoma fordon med ny bowtie antenn och nano mesh-teknik GAPWAVES AB 400 000 kr Pågående 2019-04445
  Glasbelagd optisk fiber för sensorer i extrema miljöer RISE Research Institutes of Sweden AB 300 000 kr Pågående 2019-04428
  Radar-AI plattform ACCONEER AB 391 500 kr Pågående 2019-04424
  ACT Automatic Cargo Tracking BLUE SCIENCE PARK ( SVB ) AB 265 652 kr Pågående 2019-04443

  Diarienummer 2018-03217

  Statistik för sidan