Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem:

Forsknings- och innovationsprojekt 2019

Stängde 14 mars 2019

Det här erbjudandet riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem. Projekt ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som genom samverkan utvecklar ny kunskap eller förbättrar befintlig teknik eller produkter inom området smartare elektroniksystem.

treklover2

Vem kan söka?

Minst två projektdeltagare, varav minst ett företag, i en sammanhängande värdekedja. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Högst 4 miljoner kronor och maximalt 50 procent av projektets kostnader. Maximalt 2,5 miljoner kronor per enskild projektpart. Erbjudandets budget är preliminärt 34 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • 14 jan 2019
  Öppnar för ansökan
  14 jan 2019
 • 14 mar 2019
  Ansök senast kl 14:00
  14 mar 2019 kl 14:00
 • 30 maj 2019
  Beslut meddelas
  30 maj 2019
 • 1 jul 2019
  Projekt får starta
  1 jul 2019
 • Vad handlar erbjudandet om?

  I den här utlysningen finansierar vi forsknings- och innovationsprojekt med inriktning på elektronik inom något av programmets tio spetsområden. Projekten förväntas resultera i att ny kunskap tas fram som kan nyttiggöras i nya förbättrade produkter eller processer genom ny, alternativt stärkt, samverkan mellan företag, offentlig verksamhet, universitet, högskolor eller forskningsinstitut.

  De inkomna projektförslagen förväntas ha som mål att lösa en eller flera behovsägares utmaning/problem inom ett relevant tillämpningsområde och visa på en koppling och samverkan mellan ingående aktörer inom en sammanhängande värdekedja. Programmets spetsområden är:

  • antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem
  • fotonik
  • sensorer
  • inbyggda system
  • mikro- och nanoelektronik
  • tryckt elektronik
  • kraftelektronik
  • byggsätt
  • tillförlitlighet
  • avancerad produktionsteknik.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Staffan Nyström

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 3097

  staffan.nystrom@vinnova.se

  Magnus Svensson

  Programchef Smartare Elektroniksystem. Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll.

  46 706 963 617

  magnus.svensson@smartareelektroniksystem.se

  Åsa Finth

  Administrativa frågor

  46 8 473 3104

  asa.finth@vinnova.se

  Staffan Nyström

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 473 3097

  staffan.nystrom@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-03216