Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet:

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018

Stängde 13 mars 2018

I det här erbjudandet satsar Vinnova på projekt där sakernas internet (Internet of Things) ska användas för att lösa samhällsutmaningar. Projekten ska utgå från de problem som finns hos offentliga organisationer, som kommuner och landsting.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Genomföra större projekt för att lösa offentliga organisationers utmaningar och behov genom sakernas internet.
Utveckla konsortiet till att bli en hubb för sakernas internet, dvs ett internationellt föredöme för innovativ samhällsutveckling genom sakernas internet.

Vem kan söka?

Offentliga organisationer så som kommuner, landsting eller regioner i samverkan med företag, lärosäten och institut. Minst tre aktörer måste finnas med i ansökan.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 12 miljoner kronor. Vi finansierar högst 50 procent av den totala projektkostnaden.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vi finansierar projekt där sakernas internet (Internet of Things - IoT) löser samhällsproblem. Projekten ska bidra till att kommuner, landsting, regioner, myndigheter eller liknande offentliga organisationer ska kunna använda IoT för att förbättra och effektivisera sin verksamhet. 

  Aktiviteter ni kan söka finansiering för

  • Utveckling av nya innovativa IoT-lösningar som behövs för att hantera de offentliga organisationernas behov och problem.
  • Test och implementering av nya innovativa IoT-lösningar i verkliga miljöer eller i demonstrationsmiljöer.
  • Beskrivning och kartläggning av behoven inom valt fokusområde
  • Aktiviteter som gör att projektresultaten kunna spridas och användas av fler, exempelvis kommersialiseras, upphandlas och spridas till andra offentliga aktörer, både nationellt och internationellt.
  • Aktiviteter som gör att projekten kan utvecklas till IoT-hubbar.

  Vi riktar oss till konsortier bestående offentliga organisationer, minst ett företag och en aktör med god förståelse för IoT, både vad gäller affärsmöjligheter och teknik. Det är inget krav att universitet, högskola eller forskningsinstitut deltar, men ansökningar med dessa aktörer kommer att prioriteras.

   

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Torbjörn Fängström

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll

  46 70 167 93 90

  Joanna Franzén

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 3054

  Göran Persson

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 32

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Implementering av IoT för att skapa cirkulär industriell symbios: En fallstudie hos Sotenäs kommun Sotenäs kommun 4 937 342 kr Pågående 2018-01516
  Water Monitoring Networks - iWater STOCKHOLMS KOMMUN 6 022 000 kr Pågående 2018-01509
  FOSF - IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv PEAK REGION AB 2 032 800 kr Pågående 2018-01500
  Smart hållbar stadsutveckling STOCKHOLMS KOMMUN 11 820 000 kr Pågående 2018-01505
  IoT för tillgänglighet BRON INNOVATION AB 12 000 000 kr Pågående 2018-01507
  Säker och pålitlig tillsyn i äldreboende Solna kommun 4 514 800 kr Pågående 2018-01517
  De Lekfulla Sakernas Internet Linköpings kommun 5 250 476 kr Pågående 2018-01511
  IoT och Offentlig Logistik ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING 12 000 000 kr Pågående 2018-01518
  IoT-hubb Skola Kungsbacka kommun 11 998 000 kr Pågående 2018-01519

  Diarienummer 2017-04923

  Statistik för sidan