Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet:

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Stänger om 7 veckor

I det här erbjudandet satsar Vinnova på projekt där sakernas internet (Internet of Things) ska användas för att lösa samhällsutmaningar. Projekten ska utgå från de problem som finns hos offentliga organisationer, som kommuner och landsting.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Genomföra större projekt för att lösa offentliga organisationers utmaningar och behov genom sakernas internet.
Utveckla konsortiet till att bli en hubb för sakernas internet, dvs ett internationellt föredöme för innovativ samhällsutveckling genom sakernas internet.

treklover2

Vem kan söka?

Offentliga organisationer så som kommuner, landsting eller regioner i samverkan med företag, lärosäten och institut. Minst tre aktörer måste finnas med i ansökan.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 12 miljoner kronor. Vi finansierar högst 50 procent av den totala projektkostnaden.

Viktiga datum

 • 7 nov 2017
  Öppnar för ansökan
  7 nov 2017
 • 13 mar 2018
  Ansök senast kl 14:00
  13 mar 2018 kl 14:00
 • 8 maj 2018
  Beslut meddelas
  8 maj 2018
 • 15 maj 2018
  Projekt får starta
  15 maj 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vi finansierar projekt där sakernas internet (Internet of Things - IoT) löser samhällsproblem. Projekten ska bidra till att kommuner, landsting, regioner, myndigheter eller liknande offentliga organisationer ska kunna använda IoT för att förbättra och effektivisera sin verksamhet. 

  Aktiviteter ni kan söka finansiering för

  • Utveckling av nya innovativa IoT-lösningar som behövs för att hantera de offentliga organisationernas behov och problem.
  • Test och implementering av nya innovativa IoT-lösningar i verkliga miljöer eller i demonstrationsmiljöer.
  • Beskrivning och kartläggning av behoven inom valt fokusområde
  • Aktiviteter som gör att projektresultaten kunna spridas och användas av fler, exempelvis kommersialiseras, upphandlas och spridas till andra offentliga aktörer, både nationellt och internationellt.
  • Aktiviteter som gör att projekten kan utvecklas till IoT-hubbar.

  Vi riktar oss till konsortier bestående offentliga organisationer, minst ett företag och en aktör med god förståelse för IoT, både vad gäller affärsmöjligheter och teknik. Det är inget krav att universitet, högskola eller forskningsinstitut deltar, men ansökningar med dessa aktörer kommer att prioriteras.

   

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Projektbeskrivningsmall (docx, 53 kB) CV-mall (docx, 34 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Torbjörn Fängström

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll

  46 70 167 93 90

  torbjorn.fangstrom@angstrom.uu.se

  Joanna Franzén

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 3054

  joanna.franzen@vinnova.se

  Göran Persson

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 32

  goran.persson@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se