Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030:

Idé-projekt - hållbar produktion

Stängde 28 september 2017

Har du idéer som kan bidra till ökad hållbarhet inom industriell tillverkning? Inom Produktion2030 kan personer i tillverkningsindustrin, universitet/högskola eller forskningsinstitut söka finansiering för kortare idé-projekt med hög risk. Projekten ska testa idéer med potential att kraftigt bidra till ökad hållbarhet i svensk tillverkningsindustri.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Idé-projekt som bidrar till ökad hållbarhet i tillverkningsindustrin.

Vem kan söka?

Konsortier som består av minst ett företag. Högskola/universitet eller forskningsinstitut måste koordinera.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 500 000 kronor. Tillverkningsindustrin ska stå för minst 30 procent av den totala projektbudgeten.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är fundamentalt för vårt samhälle. Hållbarhetstänkande är därför en central del av visionen för Produktion2030, men också inom styrkeområdena i programmet.

  Det här kan ni söka för

  Huvudfokus i utlysningen är att stimulera till och pröva nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till kraftigt ökad hållbarhet inom industriell produktion.

  Aktiviteter som bidrar till miljömässig och ekonomiskt hållbar produktion kan vara:

  • Effektiv materialanvändning
  • Energioptimering
  • Cirkulära materialflöden
  • Återtillverkning och användning av digitala verktyg för simulering.

  Social hållbarhet kan innebära skapande av attraktiva arbetsplatser men även utformning av människans samspel med automation och teknik.

  Beskriv potentialen i er idé i förhållande till något eller några av FN:s globala hållbarhetsmål i er ansökan.

  Redovisa resultaten av projekten

  Om ni får finansiering ska ni slutredovisa projektet som demonstration, video, presentation eller liknande. Redovisningen sker vid ett gemensamt tillfälle för alla godkända idé-projekt efter 10 maj 2018.

  Sex styrkeområden inom Produktion2030

  Idé-projekt i denna utlysning skall ha en tydlig inriktning mot ett av Produktion2030:s sex styrkeområden, vilka utgör viktiga utmaningar för svensk industri.

  Målen är:

  1. Resurseffektiv produktion
  2. Flexibel produktion
  3. Virtuell produktionsutveckling
  4. Människan i produktionssystemet
  5. Cirkulära produktionssystem och underhåll
  6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Säkerställ att erbjudandet passar ert projekt innan ni söker! Det här gäller för att kunna få finansiering:

  • Vi tror att idé-projekt leds av aktörer i universitet/högskola eller forskningsinstitut. Endast akademi eller institut kan vara projektledare och ta emot bidrag.
  • Eftersom utlysningen efterfrågar hög risk är kravet på medfinansiering lägre än normalt: minst 30% medfinansiering från företag.
  • Projektet ska beakta mångfald beträffande genus, ålder och befattning.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagorna

  Här kan du ladda ner de bilagor som du behöver bifoga i ansökan, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 32 96

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 779 375

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 088 838

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 14

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Ljudorienterade fiber i kompositer (LOFiK) RISE SICOMP AB 497 233 kr Avslutat 2017-04791
  Optimering och nano-impregnering av miljömässigt hållbara processer för anodisering av aluminium Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2017-04788
  TechMo: Teknologimodellering av hållbara tillverkningsmetoder i elektronikindustrin CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2017-04785
  KNIW - Konceptstudie för Ny Innovativ motståndssvetsning (RSW) Swerea KIMAB AB 0 kr Avslutat 2017-04784
  Karakuri IoT Mälardalens högskola 270 640 kr Avslutat 2017-04813
  Digitaliserad Prediktionsbaserad Produktionsoptimering (DiPP) Luleå tekniska universitet 499 100 kr Avslutat 2017-04812
  virtuellt svetsnings test och prototypplattform KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2017-04808
  Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller i svensk industri Örebro universitet 489 900 kr Avslutat 2017-04805
  Effektiv tillverkning av prepreg - ETAP RISE SICOMP AB 500 000 kr Avslutat 2017-04802
  Produktionsänglar - ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2017-04800
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-02880