Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030:

Idé-projekt - hållbar produktion

Stängde 28 september 2017

Har du idéer som kan bidra till ökad hållbarhet inom industriell tillverkning? Inom Produktion2030 kan personer i tillverkningsindustrin, universitet/högskola eller forskningsinstitut söka finansiering för kortare idé-projekt med hög risk. Projekten ska testa idéer med potential att kraftigt bidra till ökad hållbarhet i svensk tillverkningsindustri.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Idé-projekt som bidrar till ökad hållbarhet i tillverkningsindustrin.

treklover2

Vem kan söka?

Konsortier som består av minst ett företag. Högskola/universitet eller forskningsinstitut måste koordinera.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Högst 500 000 kronor. Tillverkningsindustrin ska stå för minst 30 procent av den totala projektbudgeten.

Viktiga datum

 • 22 jun 2017
  Öppnar för ansökan
  22 jun 2017
 • 28 sep 2017
  Ansök senast kl 14:00
  28 sep 2017 kl 14:00
 • 25 okt 2017
  Beslut meddelas
  25 okt 2017
 • 25 okt 2017
  Projekt får starta
  25 okt 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är fundamentalt för vårt samhälle. Hållbarhetstänkande är därför en central del av visionen för Produktion2030, men också inom styrkeområdena i programmet.

  Det här kan ni söka för

  Huvudfokus i utlysningen är att stimulera till och pröva nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till kraftigt ökad hållbarhet inom industriell produktion.

  Aktiviteter som bidrar till miljömässig och ekonomiskt hållbar produktion kan vara:

  • Effektiv materialanvändning
  • Energioptimering
  • Cirkulära materialflöden
  • Återtillverkning och användning av digitala verktyg för simulering.

  Social hållbarhet kan innebära skapande av attraktiva arbetsplatser men även utformning av människans samspel med automation och teknik.

  Beskriv potentialen i er idé i förhållande till något eller några av FN:s globala hållbarhetsmål i er ansökan.

  Redovisa resultaten av projekten

  Om ni får finansiering ska ni slutredovisa projektet som demonstration, video, presentation eller liknande. Redovisningen sker vid ett gemensamt tillfälle för alla godkända idé-projekt efter 10 maj 2018.

  Sex styrkeområden inom Produktion2030

  Idé-projekt i denna utlysning skall ha en tydlig inriktning mot ett av Produktion2030:s sex styrkeområden, vilka utgör viktiga utmaningar för svensk industri.

  Målen är:

  1. Resurseffektiv produktion
  2. Flexibel produktion
  3. Virtuell produktionsutveckling
  4. Människan i produktionssystemet
  5. Cirkulära produktionssystem och underhåll
  6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Säkerställ att erbjudandet passar ert projekt innan ni söker! Det här gäller för att kunna få finansiering:

  • Vi tror att idé-projekt leds av aktörer i universitet/högskola eller forskningsinstitut. Endast akademi eller institut kan vara projektledare och ta emot bidrag.
  • Eftersom utlysningen efterfrågar hög risk är kravet på medfinansiering lägre än normalt: minst 30% medfinansiering från företag.
  • Projektet ska beakta mångfald beträffande genus, ålder och befattning.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ner bilagorna

  Här kan du ladda ner de bilagor som du behöver bifoga i ansökan, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Produktion2030 Template for CV (docx, 223 kB) Mall för ansökan till idéprojekt (docx, 236 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 32 96

  tero.stjernstoft@vinnova.se

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 779 375

  cecilia.warrol@produktion2030.se

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 088 838

  johan.stahre@produktion2030.se

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 14

  bengt.larsson@vinnova.se

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 79

  anna.delin@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Giftfritt substitut för hårdkrom i volymtillämpningar Linköpings universitet 491 782 kr Avslutat 2017-04803
  Kostnadsdriven grön kaizen KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr Avslutat 2017-04801
  Hållbart utnyttjande av metallpulver i pulverbäddsbaserad additiv tillverkning Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2017-04799
  Förbättrad metod för svetslagning av gjutjärnsgods Swerea SWECAST AB 500 000 kr Avslutat 2017-04798
  Ny flexibel metod för att sammanfoga värmeväxlare Lunds universitet 500 000 kr Avslutat 2017-04794
  Enabling super quality electric steel through advanced use of data analytics in real time RISE SICS Västerås AB 500 000 kr Avslutat 2017-04790
  Cirkulär tillverkning inom energisektorn: en utvärdering av potentialen för en cirkulär affärsmodell KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 493 358 kr Avslutat 2017-04810
  Från avlopp till resurs. Slutna vattenbalanser i industrin RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 350 000 kr Avslutat 2017-04809
  Flexibla modeller för smart underhåll Högskolan i Gävle 493 200 kr Avslutat 2017-04807
  IMSIM - Integrering av mätning och simulering under produktion Luleå tekniska universitet 499 300 kr Avslutat 2017-04806
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-02880