Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030:

Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin

Stängde 28 september 2017

Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till testbäddsprojekt. Projekten skall utnyttja existerande testmiljöer och leda till ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt som genomförs i existerande testbäddar för test av nya produktionsmetoder, produktionssystem och produktionstekniker. 

treklover2

Vem kan söka?

Konsortier som består av minst tre företag, minst en högskola/universitet och minst ett forskningsinstitut.

 

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Ni kan få högst 8 miljoner kronor per projekt från Produktion2030. Minst 60 procent av projektets totala budget skall konsortiet finansiera.

Viktiga datum

 • 8 jun 2017
  Öppnar för ansökan
  8 jun 2017
 • 28 sep 2017
  Ansök senast kl 14:00
  28 sep 2017 kl 14:00
 • 25 okt 2017
  Beslut meddelas
  25 okt 2017
 • 25 okt 2017
  Projekt får starta
  25 okt 2017
 • 31 jul 2021
  Projektavslut senast
  31 jul 2021
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Denna utlysning finansierar testbäddsprojekt, vilket innebär att projekten antingen ska testa ny teknik eller nya kombinationer av känd teknik i en testmiljö. Målet är att främja digitaliseringen av svensk tillverkningsindustri och att fler ska använda testbäddar för att testa och demonstrera nya produktionsmetoder, produktionssystem och produktionstekniker.

  Projekten ska utnyttja redan existerande testmiljöer som kan finnas i ett företag, på en högskola eller universitet, eller i ett forskningsinstitut. Huvuddelen av finansieringen ska gå till akademins eller institutens arbete med tester i testbäddsmiljöer.

  Projekten ska ha huvudfokus inom ett eller två av Produktion2030:s sex styrkeområden:

  1. Resurseffektiv produktion
  2. Flexibel produktion
  3. Virtuell produktionsutveckling
  4. Människan i produktionssystemet
  5. Cirkulära produktionssystem och underhåll
  6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

   

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ner bilagorna

  Här kan du ladda ner de bilagor som du behöver bifoga i ansökan, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Mall för fullskaleprojekt testbäddar (docx, 235 kB) CV-mall (docx, 223 kB) Produktion2030 in English - call 7, 2017 (20170622) (pdf, 517 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 32 96

  tero.stjernstoft@vinnova.se

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 779 375

  cecilia.warrol@produktion2030.se

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 088 838

  johan.stahre@produktion2030.se

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 14

  bengt.larsson@vinnova.se

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 79

  anna.delin@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  DIGILOG - DIGITAL AND PHYSICAL TESTBED FOR LOGISTIC OPERATIONS IN THE PRODUCTION KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 7 993 400 kr Pågående 2017-04778
  Digitalisering av tillverkningsflödet av Additiv Tillverkning I Sverige RISE IVF AB 7 126 400 kr Pågående 2017-04776
  Digi-Load – Testbädd för automatiserad hängning och nedplock av gods Swerea IVF AB 5 118 000 kr Pågående 2017-04775
  Positioneringsteknik för tung tillverkningsindustri Swerim AB 1 950 000 kr Pågående 2017-04774
  SUMMIT - SUstainability, sMart Maintenance och fabrisksdesIgn Testbed CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 8 000 000 kr Pågående 2017-04773
  HJT-Hybrid Joining Testbädd för smart produktion RISE IVF AB 8 000 000 kr Pågående 2017-04771
  DIGILOG - DIGITAL AND PHYSICAL TESTBED FOR LOGISTIC OPERATIONS IN THE PRODUCTION KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 7 993 400 kr Pågående 2017-04778
  Digitalization of Supply Chain in Swedish Additive Manufacturing (DiSAM) RISE IVF AB 7 126 400 kr Pågående 2017-04776
  Digi-load Swerea IVF AB 5 118 000 kr Pågående 2017-04775
  Positioning technology for the heavy manufacturing industry Swerim AB 1 950 000 kr Pågående 2017-04774
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-02879