Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030:

Forsknings- och innovationsprojekt för kostnadseffektiv automatisering

Stängde 15 mars 2018

Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidra till en ökad effektivitet i industriell produktion genom ökad användning av automatiseringsteknik.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt som bidrar till en ökad effektivitet i industriell produktion genom en ökad användning av automatiseringsteknik

treklover2

Vem kan söka?

Konsortier som består av minst tre företag, minst en högskola/universitet och minst ett forskningsinstitut

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Högst 5 miljoner kronor per projekt från Produktion2030. Minst 50 procent av projektets totala budget ska finansieras av konsortiet.

Viktiga datum

 • 20 dec 2017
  Öppnar för ansökan
  20 dec 2017
 • 15 mar 2018
  Ansök senast kl 14:00
  15 mar 2018 kl 14:00
 • 10 apr 2018
  Beslut meddelas
  10 apr 2018
 • 11 apr 2018
  Projekt får starta
  11 apr 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Detta erbjudande finansierar forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till en ökad effektivitet i industriell produktion genom en ökad användning av automatiseringsteknik. Projekten ska skapa lösningar för kostnadseffektiv automatisering, eller lågkostnadsautomatisering. Med kostnadseffektiv automatisering menar vi i den här utlysningen automatisering av tekniska moment i olika produktionsprocesser samt automatisering av ingenjörs- eller kontorsarbete inriktat mot produktion.

  Effektmålen för utlysningen är ökad konkurrenskraft, användning automatisering både för tekniska processer och tjänster, ökad kostnadseffektivitet, användning digitala tekniker samt stärkning av social och ekologisk hållbarhet i svensk tillverkningsindustri.

  Projekten ska ha huvudfokus inom ett eller två av Produktion2030:s sex styrkeområden:

  1. Resurseffektiv produktion
  2. Flexibel produktion
  3. Virtuell produktionsutveckling
  4. Människan i produktionssystemet
  5. Cirkulära produktionssystem och underhåll
  6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Produktion2030 call text in English (pdf, 361 kB) Produktion2030 Template project proposal Call 9 (docx, 234 kB) Produktion2030 Template CV (docx, 223 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 32 96

  tero.stjernstoft@vinnova.se

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 779 375

  cecilia.warrol@produktion2030.se

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 088 838

  johan.stahre@produktion2030.se

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 14

  bengt.larsson@vinnova.se

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 79

  anna.delin@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Automation för Reparation och Återtillverkning Linköpings universitet 4 589 405 kr Pågående 2018-01591
  Karakuri IoT RISE Research Institutes of Sweden AB 5 000 000 kr Pågående 2018-01586
  Kostnadseffektiv lågvolym och högmixproduktion i sverige genom flexibel automation LoHiSwedProd Swerea IVF AB 5 000 000 kr Pågående 2018-01582
  Automated quality inspection in assembly lines through low-cost vision system (VISION) Högskolan i Skövde 4 980 000 kr Pågående 2018-01592
  Datadriven hantering av produktionsstörningar (D3H) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 500 000 kr Pågående 2018-01590
  ASPIRE Automationslösningar för hantering av produktionsavvikelser Swerea IVF AB 2 700 000 kr Pågående 2018-01588
  Effektiv automation för anpassade produkter i svenska industri - e-FACTORY Linköpings universitet 3 289 613 kr Pågående 2018-01584
  SMART PM - Sustainable Manufacturing by Automated Real-Time Performance Management Lunds universitet 4 875 000 kr Pågående 2018-01583
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-05553