Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen :

SIO Grafen - Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, hösten 2020

Stängde 1 december 2020

Har du identifierat ett behov hos ditt företag och har en idé om hur behovet kan mötas med materialutveckling av grafen? Är idén kopplad till något av SIO Grafens sex styrkeområden: bioteknik, elektronik, energi, komposit, tillverkning eller ytbeläggning? I det här erbjudandet finansierar vi samverkansprojekt kring kommersiella tillämpningar med grafen och andra tvådimensionella material.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Behovsdriven samverkan i antingen en genomförbarhetsstudie, ett forsknings- och innovationsprojekt eller ett innovations- och demonstrationsprojekt. Projektet ska handla om hur grafen eller andra tvådimensionella material förbättrar materialegenskaper eller funktioner.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta juridiska aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

300 000–4 000 000 kronor beroende på projektform. Stöd kan täcka maximalt 50 procent av projektets kostnader.

Viktiga datum

Observera att datum för beslut är preliminärt.

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Rebecca Hollertz

  Vinnovas kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  08-473 3076

  Elisabeth Sagström-Bäck

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  070-14 78 397

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  08-473 3179

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2020-02308

  Statistik för sidan