Strategiska innovationsprogrammet för grafen:

SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar - hösten 2017

Stängde 29 augusti 2017

I det här erbjudandet riktar vi oss till företag som vill öka sin kännedom om hur grafen kan användas inom deras produktområde. Projekt som finansieras ska visa hur grafen kan förbättra projektparternas produkter.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Genomförbarhetsstudie för att ge underlag eller samla aktörer för framtida FoI-projekt. Projekttid 3-6 månader

Litet eller stort FoI-projekt ska ha målet att kunna visa tekniken i industriellt relevant miljö. Projekttid 12-36 månader

Vem kan söka?

Juridiska personer, till exempel företag, universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Genomförbarhetsstudie: minst två parter, varav minst ett företag.

Litet FoI-projekt: minst två parter, varav minst ett företag.

Stort FoI-projekt: minst tre parter, varav minst ett företag.

Hur mycket kan ni söka?

Vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Genomförbarhetsstudie: Högsta belopp att söka är 300 000 kr.
Litet FoI-projekt: Högsta belopp att söka är 1 000 000 kr.
Stort FoI-projekt: Ingen beloppsgräns finns för sökt bidrag.

Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med detta erbjudande vill vi stärka gränsöverskridande samverkan och öka teknikmognaden hos potentiella användare av grafen. Företag ska öka sin kännedom om vilka fördelar grafen kan ge samt när och hur grafen kan användas i deras produkter.

  Utlysningen omfattar två olika projektformer, genomförbarhetstudier och forsknings- och innovationsprojekt.

  Genomförbarhetsstudie

  Genomförbarhetsstudien ska syfta till att ta fram underlag inför framtida FoI-projekt. Exempel på aktiviteter i projektet kan vara:

  • att pröva tekniska, regulatoriska samt marknadsmässiga förutsättningar och begränsningar
  • att kartlägga kunskapsluckor och identifiera konkreta frågeställningar
  • konstellationsbyggande.

  Forsknings- och innovationsprojekt

  Målsättningen ska vara att kunna visa teknologin i aktuell industriellt relevant miljö. Ett FoI-projekt ska kunna motiveras utifrån den tänkta leveransens potential att antingen kunna nå en produkt inom tre år efter projektslut, eller att kunna nå "proof-of-concept" för den systemprodukt där grafentillämpningen ingår.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan

  Frågor?

  Helena Theander

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 70 928 40 74

  Rebecca Hollertz

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 76

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Quad Band infraröd detektor baserad på Graphene / Silicon heterostruktur GKN AEROSPACE SWEDEN AB 284 000 kr Avslutat 2017-03617
  Simulering och modellering av GRM-i CAE-miljö ÅF-INDUSTRY AB 300 000 kr Avslutat 2017-03610
  Grafen i textilier Inuheat Group AB 299 000 kr Avslutat 2017-03603
  Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen APR TECHNOLOGIES AB 2 207 000 kr Pågående 2017-03602
  Grafen förstärkt zink som ytbeläggning på ståltråd Swedwire AB 74 958 kr Avslutat 2017-02929
  Grafen Energi 2D fab AB 300 000 kr Avslutat 2017-03616
  Graphene Enhanced Cement Based Coating LANARK AKTIEBOLAG 1 500 000 kr Pågående 2017-03613
  Grafen kompositmaterial Steg 2 SAINTPRO AB 2 520 000 kr Pågående 2017-03612
  Grafen baserad självsmörjande nötningsbeständiga kompositer för lager i vattenkraft VATTENFALL AB 3 459 000 kr Pågående 2017-03609
  Graphene in loudspeaker membranes TRANSIENT DESIGN SWEDEN AB 218 208 kr Avslutat 2017-03608
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-05206