Strategiska innovationsprogrammet för grafen:

SIO Grafen - Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, våren 2020

Stänger om 3 månader

Har du identifierat ett behov hos ditt företag och har en idé hur behovet kan mötas med materialutveckling av grafen? Är idén kopplad till något av SIO Grafens sex styrkeområden:bioteknik, elektronik, energi, komposit, tillverkning och ytbeläggning? I det här erbjudandet finansierar vi samverkansprojekt kring kommersiella tillämpningar med grafen och andra tvådimensionella material.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Behovsdriven samverkan i genomförbarhetsstudie, forsknings- och innovationsprojekt (FoI) eller innovations- och demonstrationsprojekt (IoD) där grafen eller andra tvådimensionella material förbättrar materialegenskaper eller funktioner.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta juridiska aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

300 000 - 4 000 000 kronor beroende på projektform. Total stödnivå är 50 procent av projektets budget.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Rebecca Hollertz

  Vinnovas kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  08-473 3076

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  08-473 3179

  Elisabeth Sagström-Bäck

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  070-14 78 397

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Statistik för sidan Diarienummer 2019-03424