Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

Genomförbarhetsstudier SIO Grafen våren 2021 - samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen

Har du identifierat ett behov hos ett företag och har en idé hur behovet kan mötas med materialutveckling av grafen eller annat 2D-material? Är idén kopplad till något av SIO Grafens sex styrkeområden: Bioteknik, Elektronik, Energi, Komposit, Tillverkning och Ytbeläggning? I det här erbjudandet finansieras Genomförbarhetsstudier som syftar till att långsiktigt utveckla kommersiella tillämpningar med grafen eller andra 2D-material.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Behovsdriven samverkan i industriellt förankrade projekt. Projekten utgår från ett industriellt behov som adresseras med en innovativ lösning med grafen eller annat 2D-material.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta juridiska aktörer. Projektet innehåller minst två parter, varav minst ett svenskt företag

Hur mycket kan ni söka?

300 000 kronor per projekt. Total stödnivå är max 50 procent av projektets budget.

Viktiga datum

Delta gärna på vårt informationmöte för att få mer information om utlysningen. På vår workshop kan du hitta samarbetspartners och får stöd för att ta fram projektförslag.

 • För att ansöka krävs följande

  1. Projektkonsortiet omfattar minst två parter, varav minst ett svenskt företag.
  2. Företag(en) i projektet har ett industriellt behov.
  3. Parterna har tillsammans identifierat en potentiell lösning med grafen eller annat 2D-material.
  4. Tekniska, marknadsmässiga eller immaterialrättsliga förutsättningar behöver utredas för att veta att projektidén håller.
  5. Projektet ska involvera de som berörs av lösningen. Det kan vara kunder eller brukare som identifierar behov och ställer krav inför tester. De kan involveras som projektparter eller deltagare i en referensgrupp.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Elisabeth Sagström-Bäck

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 70 147 83 97

  Rebecca Hollertz

  Vinnovas kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 30 76

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 79

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsten ansökan om finansiering

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2020-05221

  Statistik för sidan