Strategiska innovationsprogrammet för grafen:

Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2019

Stänger om 3 månader

Genom denna utlysning vill SIO Grafen finansiera industriellt behovsdrivna innovationsprojekt där aktörer gemensamt utvecklar grafen-teknologier för framtida tillämpningar eller produktionsprocesser.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och Innovationsprojekt (FoI-projekt) och Demonstratorprojekt som utgår från ett behov hos företag i aktörsgruppen, där grafen antas kunna tillföra nya eller förbättrade materialegenskaper eller funktioner.

treklover2

Vem kan söka?

Aktörsgrupper med företag, institut, universitet, högskolor eller andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Utländska aktörer utan filial eller driftsställe i Sverige får delta i projekten, men inte söka stöd för sina kostnader.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

FoI-projekt kan söka max 3 miljoner kronor. Demonstratorprojekt kan söka max 4 miljoner kronor. Sökt belopp får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • 17 jan 2019
  Workshop
  17 jan 2019
 • 4 dec 2018
  Öppnar för ansökan
  4 dec 2018
 • 19 mar 2019
  Ansök senast kl 14:00
  19 mar 2019 kl 14:00
 • 8 maj 2019
  Beslut meddelas
  8 maj 2019
 • 13 maj 2019
  Projekt får starta
  13 maj 2019
 • Workshop i Göteborg

  SIO Grafen arrangerar en frivillig Workshop den 17 januari 2019 i Göteborg som extra stöd för att ta fram projektförslag och aktörsgrupper. Skicka anmälan och projektinitiativ enligt mall till info@siografen.se senast den 15 januari 2019. Mer information om eventet. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.Totalt finns 12 miljoner kronor avsatt till utlysningen.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan: CV-mall och projektbeskrivningsmall. Projektsammansfattningen ska skickas till till SIO Grafen via e-post, info@siografen.se, i samband med att ansökan skickas in till Vinnova.

  Mall Projektbeskrivning - Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2019 (docx, 54 kB) Mall CV-bilaga - Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2019 (docx, 41 kB) Mall Projektsammanfattning - Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2019 (docx, 26 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Helena Theander

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 70 928 40 74

  helena.theander@cit.chalmers.se

  Rebecca Hollertz

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 76

  rebecca.hollertz@vinnova.se

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 79

  marie.wikstrom@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-04483