Strategiska innovationsprogrammet för grafen:

Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2019

Stängde 19 mars 2019

Genom denna utlysning vill SIO Grafen finansiera industriellt behovsdrivna innovationsprojekt där aktörer gemensamt utvecklar grafen-teknologier för framtida tillämpningar eller produktionsprocesser.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och Innovationsprojekt (FoI-projekt) och Demonstratorprojekt som utgår från ett behov hos företag i aktörsgruppen, där grafen antas kunna tillföra nya eller förbättrade materialegenskaper eller funktioner.

Vem kan söka?

Aktörsgrupper med företag, institut, universitet, högskolor eller andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Utländska aktörer utan filial eller driftsställe i Sverige får delta i projekten, men inte söka stöd för sina kostnader.

Hur mycket kan ni söka?

FoI-projekt kan söka max 3 miljoner kronor. Demonstratorprojekt kan söka max 4 miljoner kronor. Sökt belopp får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Workshop i Göteborg

  SIO Grafen arrangerar en frivillig Workshop den 17 januari 2019 i Göteborg som extra stöd för att ta fram projektförslag och aktörsgrupper. Skicka anmälan och projektinitiativ enligt mall till info@siografen.se senast den 15 januari 2019. Mer information om eventet. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.Totalt finns 12 miljoner kronor avsatt till utlysningen.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan: CV-mall och projektbeskrivningsmall. Projektsammansfattningen ska skickas till till SIO Grafen via e-post, info@siografen.se, i samband med att ansökan skickas in till Vinnova.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Helena Theander

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 70 928 40 74

  Rebecca Hollertz

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 76

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Grafenförstärkta, multifunktionella termoplaster för flygapplikationer SAAB Aktiebolag 2 999 000 kr Pågående 2019-02144
  Grafen i högtalarmembran Marten AB 2 000 000 kr Pågående 2019-02141
  Förbättrad rostskyddfärg med grafen addtiv RISE KIMAB AB 980 000 kr Pågående 2019-02139
  Graphene modified composites for long-term high-temperature applications stage 2 RISE SICOMP AB 591 000 kr Pågående 2019-02135
  Grafen förbättrad prefab tillverkad cementvägg med isoleringsfunktion Svenska Cement AB 1 050 000 kr Pågående 2019-02142
  Additiv tillverkning av metallkomponenter förstärkta med grafen - Addit-G Swerim AB 1 110 000 kr Pågående 2019-02138
  Functionalized graphene as structural fortifier for polymers and coatings Applied Nano Surfaces Sweden AB 2 049 000 kr Pågående 2019-02136
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-04483