Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Innovationsprojekt för digitalisering av svensk processindustri

Stängde 6 april 2018

I det här erbjudandet finansierar vi forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på industriell digitalisering kopplat till svensk processindustri. Projekten ska fokusera på nya tekniker, tjänster och affärsmodeller. Observera att uppgifterna i det här erbjudandet fortfarande är preliminära.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på industriell digitalisering kopplat till svensk processindustri. 

treklover2

Vem kan söka?

Konsortier av minst tre parter, varav minst två industriparter, från företag, akademi, forskningsinstitut eller andra relevanta aktörer. Utländska aktörer är välkomna att delta men kan ej vara koordinatorer.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Litet FUI-projekt (upp till 2 år) kan få max 5 miljoner i bidrag.

Stort FUI-projekt (upp till 3 år) kan få max 10 miljoner i bidrag

Industrins medfinansiering ska vara minst lika stor som Vinnovas bidrag.

Viktiga datum

 • 1 feb 2018
  Öppnar för ansökan
  1 feb 2018
 • 6 apr 2018
  Ansök senast kl 14:00
  6 apr 2018 kl 14:00
 • 31 maj 2018
  Beslut meddelas
  31 maj 2018
 • 1 jun 2018
  Projekt får starta
  1 jun 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med det här erbjudandet är att initiera och genomföra forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor. Här ingår framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Exempel på sådana teknologier kan vara blockchain, artificial intelligence (AI), virtual och augmented reality (VR, AR), machine learning (ML) och internet of things (IoT).

  Notera att det inte är tekniker i sig som är intressanta utan hur de appliceras på och skapar värde i processindustriella värdekedjor. Det som efterfrågas i den här utlysningen är alltså hur värde skapas när tekniken tillämpas i processindustrin.

  Projekt som får bidrag ska ha strategisk betydelse för utveckling och tillväxt av de företags- och forskargruppers som finns representerade i projektgruppen. De ska också leda till stärkt marknadsställning för Sverige inom sitt område.

  Om det är relevant förväntas projekten ta hänsyn till aspekter som är relaterade till digital säkerhet.

  Börja i god tid