Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA:

Innovationsprojekt för digitalisering av svensk processindustri

Stängde 6 april 2018

I det här erbjudandet finansierar vi forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på industriell digitalisering kopplat till svensk processindustri. Projekten ska fokusera på nya tekniker, tjänster och affärsmodeller. Observera att uppgifterna i det här erbjudandet fortfarande är preliminära.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på industriell digitalisering kopplat till svensk processindustri. 

treklover2

Vem kan söka?

Konsortier av minst tre parter, varav minst två industriparter, från företag, akademi, forskningsinstitut eller andra relevanta aktörer. Utländska aktörer är välkomna att delta men kan ej vara koordinatorer.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Litet FUI-projekt (upp till 2 år) kan få max 5 miljoner i bidrag.

Stort FUI-projekt (upp till 3 år) kan få max 10 miljoner i bidrag

Industrins medfinansiering ska vara minst lika stor som Vinnovas bidrag.

Viktiga datum

 • 1 feb 2018
  Öppnar för ansökan
  1 feb 2018
 • 6 apr 2018
  Ansök senast kl 14:00
  6 apr 2018 kl 14:00
 • 31 maj 2018
  Beslut meddelas
  31 maj 2018
 • 1 jun 2018
  Projekt får starta
  1 jun 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med det här erbjudandet är att initiera och genomföra forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor. Här ingår framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Exempel på sådana teknologier kan vara blockchain, artificial intelligence (AI), virtual och augmented reality (VR, AR), machine learning (ML) och internet of things (IoT).

  Notera att det inte är tekniker i sig som är intressanta utan hur de appliceras på och skapar värde i processindustriella värdekedjor. Det som efterfrågas i den här utlysningen är alltså hur värde skapas när tekniken tillämpas i processindustrin.

  Projekt som får bidrag ska ha strategisk betydelse för utveckling och tillväxt av de företags- och forskargruppers som finns representerade i projektgruppen. De ska också leda till stärkt marknadsställning för Sverige inom sitt område.

  Om det är relevant förväntas projekten ta hänsyn till aspekter som är relaterade till digital säkerhet.

  Börja i god tid

  Frågor?

  Om ni har frågor kring det här erbjudandet är ni välkomna att kontakta oss.

  Anna Chiara Brunetti

  Utlysningsansvarig på Vinnova

  08 473 31 41

  annachiara.brunetti@vinnova.se

  Peter Wallin

  Programchef PiiA

  072 450 07 50

  peter.wallin@sip-piia.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Digital tool for safer start-up of process plants Umeå universitet 821 275 kr Pågående 2018-02201
  Flexibla automationslösningar för 3D-printade sandkärnor Swerea SWECAST AB 2 010 000 kr Pågående 2018-02191
  Verifiering av värdeskapande resultat genom tillämpad Machine Learning för industriella processer SPRYMER AB 2 000 000 kr Pågående 2018-02212
  Förbättrade processer och produkter genom digitalisering av skogliga värdekedjor STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK 3 430 400 kr Pågående 2018-02209
  Virtual NPP WESTINGHOUSE ELECTRIC SWEDEN AB 5 002 000 kr Pågående 2018-02207
  Digital business model innovation roadmap for process industry STIFTELSEN IMIT 6 408 833 kr Pågående 2018-02202
  Framtidens Industriella Nätverk ABB AB 10 000 000 kr Pågående 2018-02196
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-05194