Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, hösten 2022

Syftet med utlysningen är att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i värdekedjor kopplade till processindustrin, både inom och mellan företag.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Initiera och genomföra genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av processindustriella värdekedjor.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer (juridiska personer).

Hur mycket kan ni söka?

Preliminärt 600 000-5 000 000 kronor beroende på typ av projekt.

Viktiga datum

 • Information om erbjudandet kommer snart

  Så snart det här erbjudandet öppnar för ansökan kommer vi att publicera fullständig information. Då beskriver vi till exempel vad ni kan söka finansiering för, hur mycket ni kan söka och vad vi bedömer er ansökan på.

  Så går det till

  För att söka finansiering från oss behöver ni fylla i en längre ansökan som vi sedan bedömer i konkurrens med andra. Om vi beslutar att finansiera ert projekt behöver ni rapportera till oss hur projektet går, så att vi kan se att ni genomför projektet som ni beskrev i ansökan. 

  Så går det till att söka och få finansiering från oss

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  +46 8 473 31 61

  Peter Wallin

  SIP-PiiAs programchef

  +46 72 450 07 50

  Malin Rosqvist

  SIP-PiiAs programstrateg

  +46 70 235 22 32

  Jeannette Dypbukt

  utlysningsansvarig på Vinnova

  +46 8 473 32 52

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2022-01092

  Statistik för sidan