Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material

Den här utlysningen riktar sig till projekt inom additiv tillverkning för metalliska material. Projektet ska bidra till att additiv tillverkning av metall utvecklas till en industrialiserad process, som kan integreras fullt ut i ordinarie industriella tillverkningsprocesser.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som bidrar till att industrialisera additiv tillverkning inom svensk metallproducerande och metallanvändande industri.

Vem kan söka?

Relevanta aktörer, till exempel företag, forskningsinstitut eller akademi. Minst två företag ska delta som projektparter.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns inget maximalt belopp per projekt. Utlysningens budget är minst 20 miljoner kronor men den kan komma att bli större.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med den här utlysningen vill vi ge finansiellt stöd till forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt inom additiv tillverkning inom metallindustrin. Projekten ska bidra till att industrialisera additiv tillverkning inom den del av svensk industri som producerar eller använder metall. Projektet bör rymmas inom något av följande områden:

  • Robusthet i processer och produktion
  • Material för additiv tillverkning
  • Design av additiv tillverkning
  • Ekonomisk genomförbarhet av additiv tillverkning
  • Produktivitet
  • Framtidens additiva tillverkning

  Maximal tid för projektets genomförande är 36 månader.

  De som söker bidrag ska ha kapacitet att kunna påskynda införandet av en fullskalig industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material. Företag från olika branscher kan delta.

  Vi beviljar bidrag med högst 48 procent av projektets stödberättigande kostnader. För projekt inom området Framtidens additiva tillverkning beviljar vi bidrag med högst 75 procent av projektets stödberättigande kostnader.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.n.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson Vinnova: bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  +46 8 473 32 96

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsten ansökan om finansiering

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2017-05077

  Statistik för sidan