Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad materialåtervinning av plast i byggsektorn – från design till återbruk

Inom byggsektorn finns stor potential till ökad materialåtervinning genom innovation både inom offentlig och privat verksamhet. Bygg- och rivningsavfall är identifierade som flöden med stor potential där resurssmart återvinning och återanvändning av plast tros kunna generera stora miljömässiga och ekonomiska möjlig-heter. Genom ett myndighetsövergripande samarbete mellan Vinnova och Naturvårdsverket ges nu möjlighet att genom förstudieprojekt utforska hur utsortering av plast kan effektiviseras, giftfri materialåtervinning och återanvändning kan öka och efterfrågan på återvunnen/återanvänd plast kan stärkas.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Förstudier som syftar till att ta fram systemanalys och handlingsplan för ökad materialåtervinning av plast i byggsektorn.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer bestående av parter (juridiska personer) som utgör byggsektorns system och värdenätverk. Detta innefattar industri, offentlig verksamhet, akademi, institut och andra relevanta organisationer.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens budget är 5 miljoner kronor. Bidraget kommer att beviljas med maximalt 500 000 kronor och utgör som högst 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Johan Stenberg

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 23

  Helena Claesson

  Administratör

  +46 8 473 31 57

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsten ansökan om finansiering

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-01005

  Statistik för sidan