Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett nytt recept för matsystemet - Mobilisering

Vill ni vara en länk i kedjan som drar matsystemet i en mer hållbar riktning? I denna insats kommer målmedvetna och kreativa aktörer mobiliseras för att åstadkomma en transformation inom matsystemet. Som aktör kan ni bli en del av en innovationsmiljö där ambitionsnivån är hög och det finns goda möjligheter att stärka det egna nätverket. Under insatsens gång får ni både möjlighet att öka er kunskap om systemtänk och tillämpa detta tillsammans med andra aktörer under ett gemensamt tema.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Aktörer kan söka för att delta i en kombinerad mobiliserings- och lärinsats vars syfte är att skapa förutsättningar för aktörer med gemensamma intressen att jobba tillsammans mot ambitiösa mål för ett hållbart matsystem.

Vem kan söka?

Små- och medelstora företag, stora företag, civilsamhällesorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter, branschorganisationer, universitet och institut. Organisationerna kan ha nationell, regional eller lokal förankring.  

Hur mycket kan ni söka?

I denna insats ges möjlighet att kostnadsfritt delta i mobilisering- och lärinsatsen. För de organisationer som har behov går det att söka bidrag för nedlagd tid i insatsen. För koordinatorn går det även att söka bidrag för samordningsuppdraget.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jesper Orhammar

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 53

  Axel Lilliestråle

  Handläggare

  +46 8 473 32 77

  Therese Porsklint

  Administratör

  +46 8 473 30 28

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2022-01361

  Statistik för sidan