Medtech4Health innovatörer:

Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2018

Stängde 12 april 2018

Vi riktar oss till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar någon typ av medicinsk teknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik som väsentligt kan förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården. Sökande välkomnas både från den offentliga och privata vård- och omsorgssektorn.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt för utveckling, analys eller utvärdering av medicintekniska innovationer i vården. Finansieringen ska gå till lönekostnader och övriga projektspecifika kostnader.

Vem kan söka?

Anställda inom vård och omsorg, både hos offentliga och privata vårdgivare.

Hur mycket kan ni söka?

Mellan 100 000 kronor och 1 miljon kronor per projekt. Utan medfinansiering kan ni få maximalt 500 000 kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  DOGS-2: Digital Pathology for Optimized Gleason Score-2 Region Skåne 1 000 000 kr Pågående
  2018-02271
  Agilis - horisontell patientförlyttning VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING 97 000 kr Avslutat
  2018-02272
  Verktyg för att förbättra inhalationen av läkemedel vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom Karolinska Universitetssjukhuset 940 750 kr Avslutat
  2018-02280
  Internetbaserad nackspecifik träning för personer med långvariga besvär efter whiplashskada. Region Sörmland 1 000 000 kr Pågående
  2018-02244
  FRAil- Fallriskvärdering Region Västerbotten 697 823 kr Pågående
  2018-02278
  Trådlös implanterbar nervstimulering - en NFC-baserad plattform för patientdriven nervregenerering ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING 600 000 kr Pågående
  2018-02290
  Patientnära mätning av plasma antibiotikanivåer hos patienter med svåra infektioner Akademiska Sjukhuset 707 000 kr Pågående
  2018-02252

  Diarienummer 2018-00536

  Statistik för sidan