Medtech4Health innovatörer:

Medtech4Health: Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2020

Stängde 11 mars 2020

Vi riktar oss till vård- och omsorgsgivare med innovativa medicintekniska idéer som teamet vill utveckla. Projekten kan handla om att utveckla ny teknik eller använda befintlig teknik på ett nytt sätt för att förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården. Sökande välkomnas både från den offentliga och privata vård- och omsorgssektorn.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utveckling av medicintekniska idéer från vård-och omsorgsgivare. T.ex. testa ny teknik, anpassning för implementering av ny teknik eller arbete med utmaningar inom upphandling.

Vem kan söka?

Vård- och omsorgsgivare inom offentlig eller privat sektor. Samverkan med akademi eller företrädare för patienter är önskvärt men inte nödvändigt.

Hur mycket kan ni söka?

Lägst 300 000 kronor och högst 1 000 000 kronor. För högre belopp än 500 000 kronor krävs viss medfinansiering.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Tegnesjö

  Utlysningsansvarig, Vinnova

  468 473 31 62

  Joanna Boquist

  Handläggare, Vinnova

  468 473 31 74

  Jonas Sareld

  Programdirektör, Medtech4Health

  46 73 838 70 80

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-05925

  Statistik för sidan