Kombinerad mobilitet som tjänst:

Kombinerad mobilitet som tjänst - 2017

Stängde 15 september 2017

Har du en bra idé för att utveckla transportlösningar som kombinerar flera olika rese- och transporttjänster? Då kan du söka finansiering för att testa eller utvärdera din lösning. Inom det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens transporter, med fokus på behov och utmaningar i storstäder.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt för att testa, utvärdera eller skala upp kombinerade transporttjänster.

Vem kan söka?

Juridiska personer från näringsliv eller offentliga aktörer

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 3 miljoner kronor kommer att fördelas på 2-4 projekt. Ni måste själva finansiera 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med erbjudandet är att tidigt etablera såväl infrastruktur som tjänster som nyttjar denna infrastruktur. Målet är att utlysningen ska:

  • Möjliggöra test och validering av tjänsterna under verkliga förhållanden och med verkliga kunder.
  • Skapa förutsättningar för att introducera nyskapande varor och tjänster på marknaden på sikt. Därför bör projekten också utvärdera affärsmodellen för de piloter och tjänster som finansieras genom utlysningen.
  • Verka för en jämställd samhällsutveckling genom att ge ökade möjligheter till finansiering för företag med både kvinnor och män i nyckelpositioner.
  • Finansiera projekt som kan främja hållbar tillväxt, för att på längre sikt bidra till positiva välfärds- och samhällseffekter.

  Det här kan ni söka finansiering för

  Inom det här erbjudandet finansierar vi aktiviteter som ökar människors rörlighet genom att etablera kombinerade mobilitetstjänster. Med begreppet kombinerad mobilitet menar vi lösningar som kombinerar flera olika rese- eller transporttjänster.

  Vid det här ansökningstillfället står storstadsregionerna i fokus. Vi ser därför positivt på tjänster som inkluderar kollektivtrafiken som en del av mobilitetstjänsten.

  Inom erbjudandet finansierar vi:

  • Utveckling och integrering av lösningar för hållbar kombinerad mobilitet som tjänst
  • Demonstration och utvärdering av utvecklade tjänster och prototyper under realistiska villkor
  • Validering av tjänsten under testfasen

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Innan ni ansöker behöver ni säkerställa att erbjudandet passar ert projekt. Det här gäller för projekten vi finansierar inom erbjudandet:

  • Projekttiden ska vara högst 2 år och bidra till utlysningens mål.
  • Projektplanen ska involvera verkliga användare under realistiska förhållanden.
  • Er lösning ska kunna vara till nytta för både kvinnor och män och det ska finnas både kvinnor och män i nyckelpositioner inom projektet.
  • Projektet ska ha potential att leda till ändrat beteende mot hållbarare transportmönster.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och viktiga dokument

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Färdplan - Kombinerad mobilitet som tjänst anger riktningen framåt för området, så läs noga igenom dokumentet innan du gör ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Filip Kjellgren

  Handläggare

  46 8 473 32 36

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 61

  Christina Kvarnström

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 31 28

  Christina Kvarnström

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 31 28

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 61

  Filip Kjellgren

  Handläggare

  46 8 473 32 36

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2017-03113

  Statistik för sidan