Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kombinerad mobilitet som tjänst - 2018

Har du en bra idé för att utveckla transportlösningar som kombinerar flera olika rese- och transporttjänster? Har du säkrat att ni kan agera återförsäljare av kollektivtrafikresor? Då kan du söka finansiering för att testa eller utvärdera din lösning. I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens hållbara transporter.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt för att testa, utvärdera eller skala upp kombinerade transporttjänster som inkluderar kollektivtrafikens utbud

Vem kan söka?

Juridiska personer från näringsliv eller offentliga aktörer

Hur mycket kan ni söka?

Cirka 6 miljoner kronor kommer att fördelas på 3-6 projekt. Ni måste själva finansiera 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med erbjudandet är att tidigt etablera såväl infrastruktur som tjänster som nyttjar denna infrastruktur. Målet är att utlysningen ska:

  • möjliggöra fler kombinerade mobilitetstjänster som inkluderar kollektivtrafikens utbud.
  • stödja framväxten av tjänster inom kombinerad mobilitet (KM) genom att möjliggöra test och validering av dessa tjänster under verkliga förhållanden och med verkliga kunder.
  • skapa förutsättningar för marknadsintroduktion av nyskapande tjänster på sikt.
  • verka för en jämställd samhällsutveckling genom att ge företag med både kvinnor och män i nyckelpositioner ökade möjligheter till finansiering.
  • på längre sikt bidra till positiva välfärds- och samhällseffekter genom att finansiera projekt som främjar hållbar tillväxt i Sverige.

  Det här kan ni söka finansiering för

  Genom utlysningen finansierar vi aktiviteter som ska leda till realiserade, hållbara och kombinerade mobilitetstjänster som inkluderar kollektivtrafikens utbud.

  Vi finansierar:

  • Utveckling och integrering av lösningar för hållbar kombinerad mobilitet som tjänst
  • Demonstration och utvärdering av utvecklade tjänster och prototyper under realistiska villkor för att skapa förutsättningar för marknadsintroduktion av nyskapande tjänster på sikt
  • Validering av tjänsten under testfasen

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Innan ni ansöker behöver ni säkerställa att erbjudandet passar ert projekt. Det här gäller för projekten vi finansierar inom erbjudandet:

  • Projekttiden ska vara högst 2 år och bidra till utlysningens mål.
  • Projektplanen ska involvera slutanvändare under realistiska förhållanden.
  • Det måste finnas ett avtal/tillstånd att agera återförsäljare av kollektivtrafikresor.
  • Projektets lösning ska kunna vara till nytta för både kvinnor och män och det ska finnas både kvinnor och män i nyckelpositioner inom projektet.
  • Projektet ska ha potential att leda till ändrat beteende mot hållbarare transportmönster.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Christina Kvarnström

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 28

  Filip Kjellgren

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 36

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 61

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2018-01786

  Statistik för sidan