Klimatsmart protein:

Klimatsmart protein - 2016

Stängde 6 april 2016

Klimatsmart protein - 2016

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Hakuna Färs - baserad på klimatsmarta insekter. HAKUNA MAT AB 450 000 kr Avslutat 2016-02446
  ädelosttofu baserad på svenska åkerbönor och svensk soja SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2016-02435
  Mjölmaskprotein - en ny livsmedelsråvara Tebrito AB 360 804 kr Avslutat 2016-02426
  Shark -ny delikatessprodukt baserad på musslor SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2016-02423
  Ärttempe - ett köttigt vegoprotein med unika hälsomervärden MÖGELMAT AKTIEBOLAG 496 850 kr Avslutat 2016-02422
  Lupin för innovation av klimatsmart och smakrik mat NORDVARA NORDISK RÅVARA AB 500 000 kr Avslutat 2016-02363
  Smartgrillers - en nutritionell smaksensation SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2016-02444
  Gråärtor - en oanvänd resurs i den nordiska gastronomin Örebro universitet 491 485 kr Avslutat 2016-02440
  Mellanmål på svensk böna ÅSE-GLASS AKTIEBOLAG 168 680 kr Avslutat 2016-02438
  Smat - Smart mat av havre och odlade muskelceller SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr Avslutat 2016-02424