Innovativa startups:

Innovativa startups steg 1 - våren 2019

Öppnar om 14 dagar

Är ni ett litet, nystartat bolag som vill växa i Sverige och har en innovativ och internationellt konkurrenskraftig affärsidé? I så fall kan erbjudandet Innovativa startups vara något för er.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller strategier för att skydda bolagets nya lösning

treklover2

Vem kan söka?

Nystartade, fristående mikrobolag som är yngre än fem år, som inte har delat ut vinst och har en försäljning understigande 2 miljoner kronor per år

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

I denna omgång kan ni söka 300 000 kronor för utvecklingsprojekt.

Viktiga datum

 • 5 dec 2018
  Öppnar för ansökan
  5 dec 2018
 • 15 jan 2019
  Ansök senast kl 14:00
  15 jan 2019 kl 14:00
 • 13 mar 2019
  Beslut meddelas
  13 mar 2019
 • 13 mar 2019
  Projekt får starta
  13 mar 2019
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Startupföretag kan söka bidrag för att genomföra ett projekt med hög risk och stor potential som ökar bolagets möjligheter att attrahera kunder, kapital eller investeringar. Ni kan söka pengar för att ta ert bolag till nästa nivå. Pengarna ska användas för att validera, verifiera och utveckla er affär och den lösning affären bygger på. Det kan till exempel handla om att ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller strategier för att skydda bolagets nya lösning.

  Vi anlitar experter med relevant kompetens som får bedöma projekten. Därefter väljer vi de projekt som bedöms ha högst potential, mest trovärdigt upplägg och mest kvalificerat team, men där bolaget är i tidig fas och behöver fylla bolaget med innehåll i form av kunskap och tillgångar.

  De bolag som beviljas bidrag i steg 1 och som har slutrapporterat kan sedan söka i steg 2. Där finns det möjlighet att söka bidrag på upp till 900 000 kronor för fortsatt utvecklingsbehov.

  Krav för att få finansiering – checklista

  Bolaget måste:

  • vara ett aktiebolag
  • bedriva verksamhet i Sverige
  • vara yngre än fem år vid beslutsdatum
  • ha färre än 10 anställda

  Bolaget får inte:

  • ha tagit över ett annat bolags verksamhet
  • ha bildats genom företagskoncentration (om inte samtliga bolag som koncentrerades var yngre än fem år)
  • vara börsnoterat
  • ha delat ut vinst
  • ägas till mer än 25 procent av andra bolag
  • äga mer än 25 procent av annat bolag på samma eller angränsande marknad
  • ägas till mer än 25 procent av fysisk person på samma eller angränsande marknad
  • ha några andra pågående Vinnova-finansierade projekt

  Villkor och formella krav för bidrag framgår av utlysningstexten. Observera att alla formella krav måste uppfyllas för att ansökas ska bedömas. Villkoren som anges ska vara uppfyllda i anslutning till att projektet startar.

  Tidplan

  Testa om den här utlysningen passar ert projekt

  Välj ett svar för varje fråga.

  1. Är bolaget ett ab som bedriver verksamhet i Sverige?

  2. Är bolaget max 5 år gammalt vid beslutsdatum? (Bolagsverkets registreringsdatum gäller)

  3. Har bolaget färre än 10 anställda?

  4. Säljer bolaget för mindre än 2 miljoner kronor per år?

  5. Äger bolaget rättigheterna till innovationen?

  6. Bedriver företaget verksamhet i Sverige?

  7. Är bolaget börsnoterat?

  8. Har bolaget delat ut vinst?

  9. Har företaget tagit över ett annat företag med verksamhet?

  10. Har företaget andra pågående Vinnova-finansierade projekt?

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Börja ansökan i god tid

  Alla ansökningar som uppfyller våra formella krav bedöms av tre av varandra oberoende expertbedömare. De betygsätter hur väl svaren i ansökan uppfyller bedömningskriterierna som anges i utlysningstexten.

  Alla expertbedömare har skrivit på ett sekretessavtal, där de åläggs enligt lag att inte offentliggöra eller använda information från ansökningarna, och dessutom anmäla om de är jäviga i någon ansökan.

  Vårt beslut om vilka ansökningar som ska beviljas medel baseras på experternas betyg och rekommendationer.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02366