Innovativa startups:

Innovativa startups steg 1 - våren 2019

Öppnar om 3 månader

Innovativa Startups steg 1 våren 2019

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

 • Teknisk och marknadsmässig validering av innovationen
 • Utveckling av prototyper och demoversioner
 • Utredning av skydd och immaterialrätt
treklover2

Vem kan söka?

Aktiebolag eller ekonomisk förening yngre än fem år

 • som inte delat ut vinst
 • som har försäljning understigande 2 miljoner kronor per år.
treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Projekt i steg 1 kan söka upp till 300 000 kronor.

Viktiga datum

 • 5 dec 2018
  Öppnar för ansökan
  5 dec 2018
 • 15 jan 2019
  Ansök senast kl 14:00
  15 jan 2019 kl 14:00
 • 29 mar 2019
  Preliminärt beslutsdatum
  29 mar 2019
 • 5 mar 2019
  Beslut meddelas
  5 mar 2019
 • 5 mar 2019
  Projekt får starta
  5 mar 2019
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Startupföretag kan söka utvecklingsbidrag för att verifiera företagets möjligheter att marknadsanpassa en innovation. Det kan vara att utveckla affärsmodeller, ta fram prototyper och demoversioner, eller strategier för att skydda innovationen.

  Vi anlitar experter med relevant kompetens som får bedöma projekten. Därefter väljer vi de projekt som bedöms ha högst potential, mest trovärdigt upplägg och mest kvalificerat team, men där projektet är i tidigt fas och annan investering är svår att få.

  De företag som beviljas bidrag i steg 1 och som har slutrapporterat kan sedan söka i steg 2. Där finns det möjlighet att söka bidrag på upp till 900 000 kronor för att utreda om produkten går att massproduceras eller om tjänsten går att anpassa till en större marknad.

  Krav för att få finansiering – checklista

  Företaget måste:

  • vara aktiebolag eller ekonomisk förening
  • vara yngre än 5 år vid beslutsdatum (Bolagsverkets registreringsdatum gäller)
  • bedriva verksamhet i Sverige
  • ha färre än 50 anställda

  Företaget får inte:

  • vara börsnoterat
  • ha delat ut vinst
  • ha försäljning för mer än 2 miljoner kronor per år
  • tagit över ett annat företag med verksamhet
  • ägas till mer än 25 % av annat bolag
  • ha några andra pågående Vinnova-finansierade projekt

  Testa om den här utlysningen passar ert projekt

  Välj ett svar för varje fråga.

  1. Har företaget ett svenskt organisationsnummer för aktiebolag eller ekonomisk förening?

  2. Är företaget max 5 år gammalt vid beslutsdatum? (Bolagsverkets registreringsdatum gäller)

  3. Har företaget färre än 50 anställda?

  4. Säljer företaget för mindre än 2 miljoner kronor per år?

  5. Äger företaget rättigheterna till innovationen?

  6. Bedriver företaget verksamhet i Sverige?

  7. Är företaget börsnoterat?

  8. Har företaget delat ut vinst?

  9. Har företaget tagit över ett annat företag med verksamhet?

  10. Har företaget andra pågående Vinnova-finansierade projekt?

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Börja ansökan i god tid

  Alla ansökningar som uppfyller våra formella krav bedöms av tre av varandra oberoende expertbedömare. De betygsätter hur väl svaren i ansökan uppfyller bedömningskriterierna som anges i utlysningstexten.

  Alla expertbedömare har skrivit på ett sekretessavtal, där de åläggs enligt lag att inte offentliggöra eller använda information från ansökningarna, och dessutom anmäla om de är jäviga i någon ansökan.

  Vårt beslut om vilka ansökningar som ska beviljas medel baseras på experternas betyg och rekommendationer.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02366