Innovativa startups:

Innovativa startups steg 1 våren 2018

Stängde 6 mars 2018

Är ni ett litet, nystartat företag med en innovativ och internationellt konkurrenskraftig affärsidé? I så fall kan erbjudandet Innovativa startups – steg 1 vara något för er.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

 • Teknisk och marknadsmässig validering av innovationen
 • Utveckling av prototyper och demoversioner
 • Utredning av skydd och immaterialrätt
treklover2

Vem kan söka?

Aktiebolag eller ekonomisk förening yngre än fem år

 • som inte delat ut vinst
 • som har försäljning understigande 2 miljoner kronor per år.
treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Projekt i steg 1 kan söka upp till 300 000 kronor.

Viktiga datum

 • 15 jan 2018
  Öppnar för ansökan
  15 jan 2018
 • 6 mar 2018
  Ansök senast kl 14:00
  6 mar 2018 kl 14:00
 • 3 maj 2018
  Beslut meddelas
  3 maj 2018
 • 3 maj 2018
  Projekt får starta
  3 maj 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Startupföretag kan söka utvecklingsbidrag för att verifiera företagets möjligheter att marknadsanpassa en innovation. Det kan vara att utveckla affärsmodeller, ta fram prototyper och demoversioner, eller strategier för att skydda innovationen.

  Vi anlitar experter med relevant kompetens som får bedöma projekten. Därefter väljer vi de projekt som bedöms ha högst potential, mest trovärdigt upplägg och mest kvalificerat team, men där projektet är i tidigt fas och annan investering är svår att få.

  De företag som beviljas bidrag i steg 1 och som har slutrapporterat kan sedan söka i steg 2. Där finns det möjlighet att söka bidrag på upp till 900 000 kronor för att utreda om produkten går att massproduceras eller om tjänsten går att anpassa till en större marknad.

  Inspireras av tidigare projekt

  Vill du läsa om tidigare projekt som fått finansiering inom erbjudandet Innovativa startups?

  Se hela listan över beviljade projekt

  Krav för att få finansiering – checklista

  Företaget måste:

  • vara aktiebolag eller ekonomisk förening
  • vara registrerat hos Bolagsverket 3 maj 2013 eller senare (vara yngre än 5 år)
  • bedriva verksamhet i Sverige
  • ha färre än 50 anställda

  Företaget får inte:

  • vara börsnoterat
  • ha delat ut vinst
  • ha försäljning för mer än 2 miljoner kronor per år
  • tagit över ett annat företag med verksamhet
  • ägas till mer än 25 % av annat bolag
  • ha några andra pågående Vinnova-finansierade projekt

  Testa om den här utlysningen passar ert projekt

  Välj ett svar för varje fråga.

  1. Har företaget ett svenskt organisationsnummer för aktiebolag eller ekonomisk förening?

  2. Är företaget max 5 år gammalt vid beslutsdatum? (Bolagsverkets registreringsdatum gäller)

  3. Har företaget färre än 50 anställda?

  4. Säljer företaget för mindre än 2 miljoner kronor per år?

  5. Äger företaget rättigheterna till innovationen?

  6. Bedriver företaget verksamhet i Sverige?

  7. Är företaget börsnoterat?

  8. Har företaget delat ut vinst?

  9. Har företaget tagit över ett annat företag med verksamhet?

  10. Har företaget andra pågående Vinnova-finansierade projekt?

  Så här ansöker du

  Ansökan är helt webbaserad. Du skapar ett användarkonto i vår ansökningsportal där utlysningen finns. Observera att du kan spara ansökan och sedan justera den i efterhand ända fram till att utlysningen stänger.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Så fungerar bedömningen

  Alla giltiga ansökningar bedöms av tre oberoende av varandra förordnade expertbedömare. De betygsätter hur väl svaren i ansökan uppfyller bedömningskriterierna som anges i utlysningstexten.

  Alla expertbedömare har skrivit på ett sekretessavtal, där de åläggs enligt lag att inte offentliggöra eller använda information från ansökningarna, och dessutom anmäla om de är jäviga i någon ansökan.

  Vi beslutar därefter vilka ansökningar som beviljas medel baserat på experternas betyg och rekommendationer.

  Frågor?

  Om ni har frågor kring det här erbjudandet är ni välkomna att kontakta oss.

   

  We allow applications written in English. For more info about the call in English, please send an email to startups@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Svalna och kommuner SVALNA AKTIEBOLAG 268 000 kr Avslutat 2018-01070
  AgriOpt - Optimizing Agriculture for a Sustainable Future AgriOpt AB 300 000 kr Avslutat 2018-01068
  Blockchain Secured Doping Control System Safe Doping Control Sweden AB 231 314 kr Avslutat 2018-01067
  Systemstöd för beteendeförändring inom ramen för det hållbara arbetslivet Behavioral Informatics AB 300 000 kr Pågående 2018-01058
  Diabetes Intervention och Monitorering System MaishaBit AB 150 000 kr Pågående 2018-01056
  DigiProc Digital Procurement DP AB 300 000 kr Avslutat 2018-01043
  New ultra effective mosquito-only trap Molecular attraction AB 271 794 kr Avslutat 2018-01003
  Innovative interactive biomembranes for acute wound management COLZYX AB 300 000 kr Avslutat 2018-00989
  MUTO LevelUp Avenue AB 0 kr Avslutat 2018-00986
  Graytec - Regulatoriska hinder gråvattenåtervinning GRAYTEC AB 235 000 kr Avslutat 2018-00983
  Alla projekt för omgången

  Andra satsningar för små och medelstora företag

  <p>Här listar vi de satsningar som inriktar sig särskilt på små och medelstora företag.</p>
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-05373