Innovationsprojekt i företag 2017:

Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Stängde 5 september 2017

Är ni ett företag med mindre än 250 anställda och i behov av finansiering för att starta och bedriva innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få? Med det här erbjudandet finansierar vi hållbara innovationer. Med det menar vi produkter, tjänster eller processer som är nya eller väsentligt bättre än vad som finns på marknaden, och som är i linje med FN:s hållbarhetsmål. Projekten kan handla om utredning av kommersiella förutsättningar, framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Utredning av kommersiella förutsättningar samt framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.

treklover2

Vem kan söka?

Aktiebolag eller en ekonomisk förening. Företaget får inte ha fler än 249 anställda. Företaget ska kunna visa att de kan stå för sin del av finansieringen.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 2 miljoner kronor per ansökningsomgång. Vi kan finansiera upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • 13 jun 2017
  Öppnar för ansökan
  13 jun 2017
 • 5 sep 2017
  Ansök senast kl 14:00
  5 sep 2017 kl 14:00
 • 13 nov 2017
  Projekt får starta
  13 nov 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet skapar vi förutsättningar för företag att starta och driva projekt i faser där annan finansiering är svår att få. Vi vill stimulera företag genom att ge dem möjligheter att ta sig an utmanande projekt med stor kommersiell potential. Vi vill även verka för en jämställd samhällsutveckling genom att ge unga företag med både kvinnor och män i nyckelpositioner ökade möjligheter till utveckling.

  Syftet är att företagen ska stärka sin konkurrenskraft, bland annat genom att ta fram ny kunskap och utveckla andra unika tillgångar. Erbjudandet ska skapa förutsättningar för att på sikt kunna introducera nyskapande hållbara produkter, tjänster och processer på marknaden.

  Erbjudandet på en minut

  Vinnovas handläggare Anna Tegnesjö berättar om vårt erbjudande Innovationsprojekt i företag.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Innan ni ansöker bör ni säkerställa att erbjudandet passar ert projekt. 

  Aktiviteter ni kan söka för

  Dessa aktiviteter kan ni söka finansiering för:

  • Inför och under utvecklingsprojektet utreda marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter.
  • Utreda tekniska och designmässiga förutsättningar.
  • Ta fram underlag inför ett större utvecklingsarbete.
  • Ta fram ny kunskap och utveckla prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.
  • Utreda immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckla immaterialrättsliga strategier och skydd.

  Vilka projekt söker vi?

  För att ert projekt ska vara aktuellt för finansiering gäller detta:

  • Det ska avse en hållbar innovation, det vill säga en tänkt produkt, tjänst eller process som är ny eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden.
  • Aktiviteterna ni söker finansiering för ska vara utvecklingsaktiviteter (se 4.1 i utlysningstexten).
  • Vår finansiering ska ha en avgörande betydelse för projektets genomförande.

  Observera! Företag som driver större utvecklingsprojekt är välkomna att ansöka om bidrag även i kommande ansökningstillfällen.

  Testa om erbjudandet passar ert projekt

  Är ert företag ett aktiebolag eller en ekonomisk förening med upp till 249 anställda?

  Är er tänkta produkt, tjänst eller process ny eller väsentligt bättre än lösningar som finns idag?

  Ni vet att produkten/tjänsten/processen är nyskapande i förhållande till andra alternativ genom att ni har branschkunskap, har gjort marknadsundersökningar etc.

  Har er vara, tjänst eller process potential att bli internationellt konkurrenskraftig?

  Kan projektet leda till att ny kunskap eller andra unika tillgångar utvecklas?

  Innebär utmaningarna i projektet att företaget inte kan finansiera projektet med egna medel eller riskkapital?

  Har ni säkrat finansieringen av projektets kostnader utöver Vinnovas bidrag?

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Där bifogar ni en projektbeskrivning inklusive CV och en kopia på er senaste årsredovisning.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ner mallar

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Innovationsprojekt i företag - Mall projektbeskrivning rev 2017-08-30 (docx, 39 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Efter att ansökningstiden har gått ut går det inte längre att komplettera ansökan.

  Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor kring det här erbjudandet är ni välkomna att kontakta oss.

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Serologisk screeningdiagnostik och Line-Blot differentiering av rickettsia-infektioner Alpha Biotech AB 792 000 kr Pågående 2017-04279
  Integrerad vätskekylning för elfordon APR TECHNOLOGIES AB 1 647 000 kr Pågående 2017-04271
  Innovation och marknadförutsättningar säkerhetsgaller FerraPod STOCKHOLMS VERKSTADSAKTIEBOLAG 459 000 kr Avslutat 2017-04364
  Utveckling av produktionsteknik för supraledande acceleratorspole SCANDITRONIX MAGNET AKTIEBOLAG 350 381 kr Avslutat 2017-04384
  Nya läkemedel mot glioblastom Beactica AB 2 000 000 kr Avslutat 2017-04342
  Kompakt digital laserplattform för processkontroll inom livsmedelsindustrin NEOLund AB 996 600 kr Pågående 2017-04340
  Salus mea - Mitt eget väl VEPROX AB 0 kr Avslutat 2017-04286
  Säkert processorienterat brandväggssystem för intelligenta IEC 61850 nätverk inom elkraft FMTP Power AB 1 555 785 kr Avslutat 2017-04276
  CoolHead - kylbehandling av migrän BrainCool AB (publ) 2 000 000 kr Avslutat 2017-04350
  Fullfärg och flera material i världsunik 3d-skrivare för ditt skrivbord! MAGICFIRM EUROPE AB 1 985 000 kr Pågående 2017-04356
  Alla projekt för omgången

  Liknande erbjudanden

  Om ditt företag är under fem år kan du söka finansiering från utlysningen Innovativa startups.

  Statistik för sidan Diarienummer 2016-05198