Innovationsprojekt i företag 2017

Erbjudandet riktar sig till företag som kan visa återkommande intäkter från en affärsverksamhet. Ni ska också vara i behov av att sänka risker i tidiga projekt för att marknaden ska vilja finansiera fortsatt utveckling.

Projekten ska baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer med stor kommersiell potential.

Vi kan ge stöd till:

  • utredning av kommersiella förutsättningar
  • framtagning av prototyper av varor
  • demoversioner av tjänster och processer.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 5 september 2017

Innovationsprojekt i företag

Stängde 5 september 2017

För företag med upp till 249 anställda som vill starta och driva innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få.

Stängd
Stängde 17 januari 2017

Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Stängde 17 januari 2017

För företag med upp till 249 anställda som vill starta och driva innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få.

Senast uppdaterad 6 mars 2020

Diarienummer 2016-04662

Statistik för sidan