Innovationsprojekt i företag 2017

Erbjudandet riktar sig till företag som kan visa återkommande intäkter från en affärsverksamhet och är i behov av att sänka risker i tidiga projekt för att marknaden ska vilja finansiera fortsatt utveckling. Projekten ska baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer med stor kommersiell potential. Stöd ges till både utredning av kommersiella förutsättningar samt framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.

Planerade ansökningstillfällen

Preliminär
Öppnar om 19 dagar

Innovationsprojekt i företag - 2017 höst

Öppnar om 19 dagar

Vi finansierar projekt för nyskapande varor, tjänster eller processer med stor kommersiell potential. Projekten kan handla om utredning av kommersiella förutsättningar, framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 17 januari 2017

Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Stängde 17 januari 2017

För företag med upp till 249 anställda som vill starta och driva innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få.

Ansök senast 17 januari 2017