Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Finansiering av medicinska innovationer för att stoppa coronavirusets spridning

I det här erbjudandet finansierar EU-initiativet IMI innovationsprojekt utifrån forskning kring covid-19-utbrottet, det så kallade coronaviruset. Projekten kan handla om antivirala medel, diagnostik eller verktyg för att hantera nuvarande och framtida utbrott av covid-19. Syftet är att lyfta medicinska innovationer för att stoppa coronaviruset och dess spridning.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Områden som är aktuella för finansiering är projekt som berör bland annat behandling av infektioner orsakade av Coronavirus samt diagnostik.

Vem kan söka?

Vi riktar oss till akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar.

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen är 45 miljoner euro.

Viktiga datum

Observera att generellt när det gäller EU-utlysningar tar det tid att få beslutet klart, men besked om att ni får finansiering kan komma tidigare.

 • Detta kan ni söka finansiering för

  I erbjudandet finansieras innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat:

  • utveckling av antivirala medel såväl som andra typer av terapeutiska läkemedel för att få snabbt svar på det nuvarande covid-19-utbrottet,
  • utveckling av terapeutiska läkemedel för att hantera nuvarande eller framtida utbrott av coronavirus,
  • utveckling av diagnostik som säkerställer snabb utvärdering av kandidater baserat på befintlig teknik,
  • utveckling av snabba och tillförlitliga verktyg för detektering av covid-19-bärare och individer med symtom som misstänks för covid-19-infektion.

  EU-samarbete för medicinska innovationer - IMI

  Det här är ett erbjudande från Innovative Medicines Initiative (IMI) – ett samarbete mellan EU-kommissionen och läkemedelsföretagen i Europa. Syftet med finansieringen är att lyfta medicinska innovationer för att stoppa coronaviruset och dess spridning.

  IMI:s uppdrag är att stödja upptäckt och utveckling av bättre läkemedel för patienterna och öka Europas konkurrenskraft att vara den mest attraktiva platsen för farmaceutisk forskning och utveckling. Med en budget på 5 miljarder euro ska IMI stödja projekt för forskningssamverkan och bygga nätverk av industriella och akademiska experter i Europa.

  Vinnova är nationella kontakt för IMI i Sverige och stödjer IMI med information kring bland annat finanseiring av läkemedelsforskning och innovation.

  Länkar

  Diarienummer 2020-00817

  Statistik för sidan