Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utforma framtidens hållbara skolmåltidssystem!

Vill ni att er kommun ska vara med och utforma framtidens hållbara skolmåltidssystem? Nu kan kommuner ansöka om att bli utvecklingsmiljöer för hållbara skolmåltider och delta i det nationella samarbetet "Ett nytt recept för skolmåltider" för att alla barn i Sverige ska få god och hållbar skolmat. Det kan handla om allt från produktion och upphandling av mat till elevers måltidsmiljö och lärande kring hållbara matvanor.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att öppna upp en del av er kommuns verksamhet för att bli utvecklingsmiljöer för hållbara skolmåltider. Det kan handla om allt från lokalt näringsliv, livsmedelsproduktion och upphandling till elevers måltidsmiljö och lärande om hållbar utveckling med mat som tema. De kommuner som medverkar får stöd i både process- och innovationsledning och har en regelbunden dialog med nationella myndigheter.

Vem kan söka?

Kommuner som uppfyller de krav som är listade på Livsmedelsverkets hemsida. Det handlar bland annat om att vilja öppna upp en del av verksamheten för att testa olika potentiella lösningar och att vilja gå med som projektpartner i det Vinnova-finansierade samverkansprojektet Ett nytt recept för skolmåltider.

Hur mycket kan ni söka?

I detta erbjudande kan ni inte söka några medel. De kommuner som väljs ut får stöd i att arbeta verksamhetsövergripande med allt från det lokala näringslivet till elevernas måltidsmiljö och lärande kring hållbara matvanor. De får också stöd i att arbeta med innovation

Viktiga datum

 • Digitalt informationsmöte den 3 december

  Välkommen på ett informationsmöte och frågestund kring möjligheten för kommuner att ansöka om att medverka i projektet Ett nytt recept för skolmåltider.

  Tid: Onsdag 2:a december kl. 12-12.45

  Plats: Anslut via Zoom Meeting

  Vi berättar kort om bakgrunden till projektet, erbjudandet och lägger mycket tid på att besvara frågor!

  Vad handlar erbjudandet om?

  I projektet "Ett nytt recept för skolmåltider" samverkar flera myndigheter och organisationer för att göra hela systemet runt skolmåltiderna hållbart för framtiden – från produktion och upphandling av mat till barns hälsa, lärande och delaktighet. Visionen är att alla barn i Sverige ska få god och hållbar skolmat.

  Nu ges kommuner möjlighet att ansöka om att delta i projektet som utvecklingsmiljöer för hållbara skolmåltider. De kommuner som medverkar får stöd i att arbeta verksamhetsövergripande med allt från det lokala näringslivet till elevernas måltidsmiljö och lärande kring hållbara matvanor. De får också stöd i att arbeta med innovation för att hitta lösningar på dagens utmaningar.

  Erfarenheterna från arbetet kan sedan användas för att ge alla kommuner i Sverige möjlighet att, med skolmåltiderna som verktyg, närma sig de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och andra hållbarhets- och livsmedelsstrategier.

  Projektet samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.

  Skolmat_GettyImages-626637946.jpg

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär. Tänk på att det tar tid att fylla i formuläret.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Ulrika Backlund

  Projektledare "Ett nytt recept för skolmåltider" (Livsmedelsverket)

  +46 18 17 55 87

  Anna-Karin Quetel

  Kontaktperson "Ett nytt recept för skolmåltider" (Livsmedelsverket)

  +46 18 17 56 04

  Alexander Alvsilver

  Handläggare för projektet "Ett nytt recept för skolmåltider" (Vinnova)

  +46 8 473 30 55

  Diarienummer 2020-04440

  Statistik för sidan