Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fashiontech och foodtech

Med det här erbjudandet riktar vi oss till er som vill förverkliga ett innovationsprojekt med fokus på textilt mode eller mat/livsmedel - fashiontech och foodtech. Projekten ska ha som mål att bidra till omställningen i riktning mot en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt som utvecklar digitalt/tekniskt möjliggjorda prototyper för nya lösningar som kan demonstreras i sina naturliga sammanhang. Projektet ska ha som ambition att bidra till omställningen av utpekade värdekedjor.

Vem kan söka?

Aktörer i samverkan, minst två projektparter, med ambition att med konkreta innovationsprojekt bidra till transformationen av utpekade värdekedjor.

Hur mycket kan ni söka?

Max 2 MSEK per projekt. Stödnivån är max 60% per projektpart. En större egen finansiering stärker ansökan. Budgeten för insatsen är 31 MSEK över två år.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2018-02539

  Statistik för sidan