Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidsprototyper 2022

Vinnova erbjuder framtidsforskare, innovatörer och kreatörer att skicka in skisser på framtidsscenarier – för att i ett senare skede få chans att söka bidrag till att utforma upplevda framtidsprototyper. Syftet är att skapa dialog kring hur vi tar oss an viktiga långsiktiga framtidsfrågor med hjälp av innovation.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

I detta skede kan du ansöka med en idé, som genom coachning tillsammans med andra sökande kan utvecklas till en ansökan till nästa steg: Framtidsprototyper - genomförande, i vilket bidrag kan sökas för att gestalta möjliga framtider och dialoger.

Vem kan söka?

Enskilda personer, team eller organisationer som vill gestalta möjliga framtider och dialoger. Exempelvis i roller som kreatörer, konstnärer, designers, platsägare, framtidsforskare eller samtalsledare.

Hur mycket kan ni söka?

I denna fas kan ni inte söka finansiering, utan endast för att få tillgång till internationella coacher och nätverk för utformning av nästa stegs ansökan. Det är krav på genomgången skissfas för att senare kunna söka finansiering för genomförande.

Viktiga datum

På våra frivilliga informationsträffar får du höra om utlysningen och har möjlighet att ställa frågor. 

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Netta Korhonen

  Handläggare

  +46 8 473 31 32

  Liselott Bergman

  Kommunikatör

  +46 8 473 31 11

  Jenny Johansson

  Administratör

  +46 8 473 30 13

  Erik Borälv

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 22

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2021-05146

  Statistik för sidan