Forest Value Era-net cofund:

ForestValue: Projektskiss

Stängde 23 januari 2018

Vi söker projekt som utvecklar nya strategier, metoder, processer, produkter eller tjänster som stödjer skogsbruket eller den skogsbaserade industrin och driver omställningen mot en hållbar och biobaserad ekonomi. Utlysningen är en del i det europeiska samarbetet ERA-NET co-fund ForestValue och genomförs i samarbete med Formas och Energimyndigheten.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forskning och innovation för nya strategier, metoder, processer, produkter eller tjänster som stödjer utvecklingen av skogsbruket och den skogsbaserade industrin och driver omställningen mot en hållbar och biobaserad ekonomi.

treklover2

Vem kan söka?

Företag, universitet och forksningsinstitut i samverkan med andra parter. Minst 3 parter från 3 olika länder som deltar i ForestValue.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

300 000 euro till svenska parter totalt per projekt. En utökning med 200 000 euro är möjlig om svensk part är projektkoordinator.

Viktiga datum

Den 15 november hålls "partnering webinar". Det är en möjlighet att nätverka med andra aktörer för att bygga relevanta konsortier inför ansökan. Mer information finns i utlysningstexten.

 • 17 okt 2017
  Öppnar för ansökan
  17 okt 2017
 • 15 nov 2017
  Partnering webinar
  15 nov 2017
 • 23 jan 2018
  Ansök senast
  23 jan 2018
 • 25 maj 2018
  Beslut meddelas
  25 maj 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Projekt kan utveckla nya strategier, metoder, processer, produkter eller tjänster som stödjer utvecklingen av skogsbruket eller den skogsbaserade industrin och driver omställningen mot en hållbar och biobaserad ekonomi.

  Utlysningen behandlar hela den skogsbaserade värdekedjan inom två områden:

  • A: Innovativ hållbar drift av skogar med olika funktioner.
  • B: Innovativ industriell produktion och bearbetningsteknik, produkter, koncept och tjänster.

  Projekten ska bidra till dessa två sektorers konkurrenskraft med nya eller förbättrade biobaserade produkter och tjänster samt genom att de blir effektiva leverantörer av hållbara produkter och tjänster.

  Ansök i en tvåstegsprocess

  Utlysningen är en tvåstegsprocess. I första steget lämnar ni in projektskisser senast 23 januari 2018. De projektskisser som går vidare i bedömningen kan lämna in fullständiga ansökningar senast 14 augusti 2018, i steg två.
  Projekt ska starta december 2018 eller i början av 2019.

  Totalt deltar 19 länder med 30 organisationer i utlysningen som sammanlagt har avsatt 25 miljoner euro att fördela i stöd (inklusive EU:s bidrag på 5 miljoner euro). Vinnova utlyser tillsammans med Energimyndigheten och Formas 30 miljoner kronor för svenskt deltagande.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Så arbetar vi med cirkulär och biobaserad ekonomi

  <p>Har ni en projektidé som bidrar i arbetet med att ställa om till cirkulärt och biobaserat?</p>
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-03349